پیش نیاز : آندروید ۲٫۱ و بالاتر + دسترسی روت

این برنامه از گوشی شما در برابر خطرات و حملات مخرب در شبکه WIFI محافظت می کند .تشخیص و ردیابی در تمام گوشی ها اما محافظت و پیشگیری فقط در گوشی های روت شده صورت می گیرد . این نرم افزار حملاتی که به صورت DOSو یا MITM صورت می گیرد را شناسایی و با آنها مقابله می کند .

اگر در حین استفاده از برنامه عکس مشاهده شده در برنامه آبی باشد به معنای امنیت کامل در شبکه است اما در صورت قرمز بودن عکس باید مراقب باشید .