گزارش خرابی لینک
لینک خراب شده را به ما اطلاع دهید تا اصلاح کنیم .
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اگر نسخه ی جدید منتشر شده به ما اطلاع دهید .
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
آخرین آموزش های اندرویدی :
ads ads
اطلاعیه های سایت

آزمايشات غيرمخرب تخته خرده چوب با روشهاي فراصوتي و ارتعاشي
۰۹ / مرداد / ۱۳۹۶
بازدید : 112
نظرات : 0 دیدگاه
نویسنده : admin
موضوعات : نرم افزار

فرمت :WORD                                                     تعداد صفحه :۹۱

پيشگفتار

اين پايان‎نامه نقطه عطفي مهم در برنامه مهندسي مكانيك خصوصاً در زمينه تكنولوژي چوب در دانشگاه تكنولوژي ‎Lulea است موضوع اين كار توسط پروفسور ‎Holzwissenschaftenfur، استاد دانشگاه زوريخ فراهم شد و آزمايشات غيرمخرب ويژگيهاي الاستيك (ارتجاعي) و شكنندگي تخته خرده چوب با روشهاي فراصوتي و فركانس ايگن را پوشش مي‎دهد. انتخاب اين موضوع با اين هدف انجام شد كه مرجع فارسي مناسبي براي مطالعات آينده علاقمندان فراهم شود و علاقمندان با فراغ خاطر بيشتر به مطالعه مهندسي مكانيك در زمينه تكنولوژي چوب بپردازند و باعث پيشرفت صنعت چوب و كاغذ شوند.

 

چكيده

در توليد  تخته خرده چوب، ويژگيهاي مختلف تخته به منظور حفظ كيفيت تخته با محدوديتهاي مورد لزوم اندازه‎گيري مي‎شوند. روشهاي غيرمخرب براي اين منظور شامل آزمايشات فراصوتي و فركانس ايگن هستند. اين روشها براي اندازه‎گيري مقاومت تخته پس از پرس، در جهت مقاصد كنترل فرآيند پيشنهاد شده‎اند. ثابت شده است كه روشهاي سرعت فراصوتي و فركانس ايگن ابزارهاي مناسبي براي انجام اين كار هستند. نتايج نشان مي‎دهند كه مدول يانگ و مقاومت خمشي را مي‏توان با اين روشها تعيين نمود. چسبندگي داخلي را فقط با دقت نسبتاً كافي مي‎توان با مدلهاي ارتجاع طبيعي تعيين كرد. استفاده از مدلهاي گوناگون اغلب مواقع مدلهاي معتبرتر و بهتري را براي مدول يانگ و مقاومت خمشي و پيش‎بيني‎هاي بهتري را براي چسبندگي داخلي ارائه مي‎دهند. اگر متغيرها ضعيف باشند مدلهاي گوناگون براي پيش‎بيني‎هاي پيچيده مناسب هستند.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
۱-۱- سابقه  
۲-۱- هدف و منظور اين مطالعه  
۳-۱- دامنه و تعيين حدود  
۴-۱- تئوري و كارهاي پيشين  
۱-۴-۱- آزمايشات غيرمخرب  
۲-۴-۱- تحليل فركانس ايگن  
۳-۴-۱- روش فراصوتي موازي با صفحه تخته  
۴-۴-۱- روش فراصوتي عمود بر صفحه تخته  
۲- مواد و روش  
۱-۲- مواد  
۲-۲- طراحي آزمايش  
۳-۲- روش زمايش  
۴-۲- مدل‎سازي ‎PLS و تحليل اطلاعات  
۱-۴-۲- روش ‎PLS  
۳- روشهاي آزمايش ‎- تئوري و كاربردي  
۱-۳- روش آزمايش ‎DIN/EN  
عنوان صفحه
۱-۱-۳- تعيين مدول الاستيسيته در خمش و مقاومت خمشي در استاندارد ‎DIN-EN310  
۲-۱-۳- تعيين مقاومت كششي عمود بر صفحه تخته  
۳-۱-۳-  تعيين رطوبت نسبي با استاندارد ‎DIN – EN 323 و تعيين دانسيته با استاندارد ‎DIN – EN 323  
۲-۳- سرعت صوت  
۳-۳- فركانس ايگن  
۴-۳- ماشين آزمايش سريع ‎Testrob  
۴- نتايج و تحليل و بررسي  
۱-۴- تعيين چسبندگي داخلي  
۱-۱-۴- تعيين با مدلهاي خطي  
۲-۱-۴- تعيين چسبندگي داخلي با مدلهاي گوناگون  
۲-۴- تعيين مقاومت خمشي و مدول يانگ براي تخته‎هاي بزرگ  
۱-۲-۴- تعيين ‎MOR  
۲-۲-۴- تعيين ‎MOE  
۳-۴- تعيين مقاومت خمشي از روي اطلاعات نمونه  
۱-۳-۴- مدلهاي خطي  
۲-۳-۴- مدلهاي چندمتغيري  
عنوان صفحه
۳-۳-۴- مدلهاي براي تعيين ‎MOR تهيه شده از مقادير متوسط  
۴-۴- تعيين مدول يانگ از روي اطلاعات نمونه  
۱-۴-۴- كليه نمونه‎ها  
۲-۴-۴- مقادير متوسط  
۳-۴-۴- تفاوتهاي روشهاي استاتيك و روشهاي ديناميك  
۵-۴- تأثير متعادلسازي  
۶-۴- مقادير اندازه‎گيري ‎Testrob  
۵- نتايج  
۱-۵- كارآئي مدلها براي كنترل فرآيند  
۱-۱-۵- سرعت اولتراسونيك براي تعيين چسبندگي داخلي  
۲-۱-۵- سرعت اولتراسونيك براي تعيين ‌‎MOR و ‎MOE  
۳-۱-۵- اندازه‎گيري با فركانس خاص براي تعيين ‎MOR و ‎MOE  
۴-۱-۵- مدلهاي چند سنسوري براي تعيين ‎MOR و ‎MOE  
۵-۱-۵- كاربرد روشهاي مذكور براي تخته‎هاي بزرگ  
۶-۱-۵- اندازه‎گيري با ‎Testrob  
۲-۵- تأثير و شدت شرايط سازي  
۳-۵- سنجش دما  
۶- كار ثانويه  
۷- مقالات و منابع  
عنوان ضميمه‎ها صفحه
۱- طرح آزمايش براي تخته‎هاي مختلف  
۲- نتايجي از برگشت‎هاي خطي (روابط خطي)  
۳- نتايجي از مدلهاي گوناگون (چندمتغيري)  
۴- تأثير دما روي سرعت صوت  
۵- واژه‎نامه  
۶- محلهاي اندازه‎گيري در آزمايشات مختلف  
۷- برنامه آزمايش  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱- مقدمه

اين پايان‎نامه نقطه عطفي مهم در برنامه مهندسي مكانيك، خصوصاً در تكنولوژي چوب در دانشگاه تكنولوژي ‎Luleo است. موضوع اين پايان‎نامه آزمايشات غيرمخرب ويژگيهاي الاستيك براي تخته خرده چوب با استفاده از روشهاي فراصوتي و فركانس ايگن مي‎باشد.

۱-۱- سابقه

تخته خرده چوب قطعاًُ مواجه با تقاضاهاي كاربردي است. اين موارد موردنظر ويژگيهايي نظير مقاومت خمشي و چسبندگي داخلي را به خوبي ديگر ويژگيها مورد لحاظ قرار مي‎دهند، در توليد معمولي، نمونه‎هائي تصادفي براي تعيين ويژگيهايشان برداشته مي‎شوند. رايج‎ترين روشهاي آزمايشي مورد استفاده مخرب و با اتلاف زمان زياد هستند و صرفاً بخش خيلي كوچكي از كل توليد، آزمايش مي‎شود. اين مطلب بدين معناست كه توليد با ترتيبات نادرست فرآيند مي‎تواند قبل از اينكه خطا مورد توجه قرار گيرد، تا زمان زيادي ادامه بيابد. همچنين ممكن است كه به مقادير زيادي از تخته‎هاي وازده (مردود) يا تخته‎هائي با كيفيت نامرغوب منتهي شوند كه هزينه‎هاي زيادي را براي توليد تخته دربردارد.

براي پرهيز از اين مشكل، دستگاهي براي آزمايش كردن سريع توسعه يافته است كه آزمايشات را به طور خودكار (اتوماتيك) انجام مي‎دهد. در اين حالت، پروسه آزمايش سريعتر پيش مي‎رود اما هنوز اندازه‎گيري ساعتها به طول مي‎انجامد. به همين دليل، يك روش آزمايش غيرمخرب براي تعيين ويژگيهاي تخته خرده چوب هدفي مطلوب است كه بتواند بعد از پرس مستقيماً استفاده شود. احتمال تعيين ويژگيهاي تخته با روشهاي غيرمخرب در خط توليد بعد از پرس و بنابراين قابليت كنترل بهتر كيفيت پروسه مي‎تواند مزاياي زيادي را در كاهش ميزان تخته‎هاي رد شده و كيفيت پائين به ارمغان بياورد.

۲-۱- هدف و منظور از اين مطالعه

هدف از اين مطالعه جهت تعيين كارائي دو روش آزمايش غيرمخرب، سرعت فراصوتي و تحليل فركانس ايگن و براي آزمودن تأثير تعادل‎سازي بروي نتايج آزمايش غيرمخرب است. هدف توسعه مدلهاي مؤثر براي تشخيص مقاومت خمشي، مدل الاستيسيته و چسبندگي داخلي براي تخته خرده چوب است.

۳-۱- دامنه و تعيين حدود

اين مطالعه به يك نوع خاص از صنعت تخته خرده چوب محدود مي‎شود. نحوة كار شامل طراحي آآزمون، جمع كردن اطلاعات، تحليل آنها و توسعه و گسترش مدلها براي تعيين چسبندگي داخلي، مقاومت خمشي و مدول يانگ مي‎باشد. اين مدلها عملاً بر پايه سرعت صوت و خمش پايه با فركانس ايگن در حالت عمود بر صفحه براي بررسي خواص فيزيكي تخته خرده چوب هستند. براي آزمايش نمونه تخته بزرگ، فركانس ايگن در جهت طولي نيز بكار برده مي‎شود. اين پايان‎نامه همچنين شامل يك ارزش‎يابي از تأثير متعادل‎سازي مي‎با‎شد.

۴-۱- تئوري و كارهاي پيشين

۱-۴-۱- آزمايشات غيرمخرب

ارزشيابي غيرمخرب ويژگيهاي تخته خرده چوب مي‎تواند با روشهاي زيادي انجام شود. برخي از اين روشها عبارتند از:

  •  اندازه‎گيري پروفيل دانسيته
  •  آزمايش فركانس ايگن براي تعيين خواص الاستيكي مختلف تخته
  •  اندازه‎گيري زمان انتشار صوت در حالت موازي و عمودي بر صفحه تخته جهت تعيين مقاومت خمشي ‎(MOR)، مدول يانگ ‎(MOE) و چسبندگي داخلي ‎(IB).
  •  تحليل نوسان صوتي براي شناسائي عيب ورقه ورقه شدن
  •  تحليل نوسان و فركانس صوتي براي تعيين ‎IB

تنها روش صنعتي كه با مقياس بزرگ در يك خط كاربردي استفاده مي‎شود، شناسائي عيب ورقه ورقه شدن بدون تماس با فراصوتي (بعنوان مثال توسط ‎Grecon) است. 


راستی سایت را در کانال تلگرام دانلود نایاب با کلیک بر اینجا دنبال کنید ♥
برچسب‌ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ads
جعبه ی دانلود
Download box
گزارش خرابی لینک گزارش نسخه جدید
درباره ی نویسنده
About author
admin

admin 20243 نوشته در دانلود نایاب دارد.

مشاهده تمام پست های

نظرات
Comments

دیدگاه شما

ارسال نظر
( الزامي )
(الزامي)
تبلیغات
کانال تلگرام