گزارش خرابی لینک
لینک خراب شده را به ما اطلاع دهید تا اصلاح کنیم .
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اگر نسخه ی جدید منتشر شده به ما اطلاع دهید .
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
آخرین آموزش های اندرویدی :
ads ads
اطلاعیه های سایت

بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) بر صنعت بيمة كشور
۰۴ / مرداد / ۱۳۹۶
بازدید : 111
نظرات : 0 دیدگاه
نویسنده : admin
موضوعات : نرم افزار

فرمت :WORD                                                     تعداد صفحه :۲۱۱

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

فصل اول  كليات تحقيق

۱-۱) مقدمه……………………………. ۱

۱-۲) موضوع تحقيق ……………………… ۲

۱-۳-) هدف از انتخاب موضوع ……………… ۲

۱-۴-) اهميت و ارزش تحقيق……………….. ۲

۱-۵) كاربرد نتايج تحقيق………………… ۳

۱-۶) فرضيات تحقيق …………………….. ۳

۱-۷) سابقه تحقيق ……………………… ۴

۱-۸) روش تحقيق ……………………….. ۴

۱-۹) جامعه آماري ……………………… ۴

۱-۱۰) ابزار گردآوري داده‌ها……………… ۴

۱-۱۱) كليد واژه‌ها …………………….. ۵

فصل دوم

بخش اول: سازمان تجارت جهاني

۲-۱-۱) مقدمه………………………….. ۶

۲-۱-۲) موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) ۷

۲-۱-۳) اصول اساسي گات………………….. ۸

۲-۱-۳-۱) اصل  عدم تبعيض و تعميم اصل دولت كامله الوداد    ۸

 

الف

۲-۱-۳-۲) اصل تثبيت و كاهش تعرفه‌هاي گمركي از طريق مذاكرات متوالي ……………………………… ۹

 

۲-۱-۳-۳) اصل مشورت…………………. ۹

۲-۱-۳-۴) اصل حفاظتها……………….. ۹

۲-۱-۴) مذاكرات چند جانبه گات …………… ۱۰

۲-۱-۵) ايجاد سازمان تجارت جهاني ………… ۱۲

۲-۱-۶) تفاوتهاي گات با سازمان تجارت جهاني… ۱۲

۲-۱-۷) ساختار سازمان تجارت جهاني ……….. ۱۴

۲-۱-۷-۱) كنفرانس وزيران ……………. ۱۴

۲-۱-۷-۲) شوراي عمومي ………………. ۱۴

۲-۱-۷-۳) كميته‌ها ………………….. ۱۵

۲-۱-۷-۴) دبيرخانه …………………. ۱۵

۲-۱-۷-۵) رويه تصميم‌گيري ……………. ۱۵

۲-۱-۸) اهداف و وظايف سازمان تجارت جهاني …. ۱۶

۲-۱-۹) مذاكرات تجاري پس از تأسيس سازمان تجارت جهاني ۱۷

۲-۱-۱۰) موافقتنامه عمومي راجع به تجارت خدمات ۲۱

۲-۱-۱۰-۱) اقسام خدمات ……………… ۲۲

۲-۱-۱۰-۲) اختلافات ميان كالاها و خدمات … ۲۳

۲-۱-۱۰-۳) چهار شيوه معاملات بين‌المللي خدمات   ۲۳

۲-۱-۱۰-۴) چگونگي اعطاي حمايت در بخشها و خدمات    ۲۴

۲-۱-۱۱) متن چارچوب موافقتنامه…………… ۲۵

۳-۱-۱۲) تعهدات كلي ……………………. ۲۶

۲-۱-۱۲-۱) رفتار دولت كامله الوداد……. ۲۶

۲-۱-۱۲-۲) شفافيت: تأسيس واحدهاي تماس و پاسخگو    ۲۷

۲-۱-۱۲-۳) تأثير متقابل صلاحيتهاي مورد نياز براي عرضه خدمات     ۲۷

۲-۱-۱۲-۴) مقررارت حاكم بر انحصارها، عرضه‌كنندگان انحصاري خدمات و ساير

رويه‌هاي بازرگاني محدود كننده ………. ۲۸

۲-۱-۱۲-۵) تعهدات آزادسازي ………….. ۳۱

۲-۱-۱۲-۶) پرداختها و انتقالات ……….. ۳۱

۲-۱-۱۲-۷) افزايش مشاركت كننده‌هاي در حال توسعه    ۳۲

۲-۱-۱۳) روند آزادسازي تجارت خدمات ………. ۳۳

۲-۱-۱۳-۱) چگونگي گنجاندن خدمات در نظام تجارت بين‌الملل     ۳۴

۲-۱-۱۳-۲) سابقه مذاكرات خدمات مالي در چارچوب موافقتنامه عمومي تجارت

خدمات …………………………… ۳۵

۲-۱-۱۳-۳) تعهدات خدمات مالي در مورد كشورهايي كه اخيراً به سازمان تجارت

جهاني پيوسته‌اند: …………………. ۳۶

۲-۱-۱۴) عضويت در سازمان تجارت جهاني …….. ۳۷

۲-۱-۱۴-۱) مشكلات پيچيدگيهاي الحاق به سازمان تجارت جهاني    ۳۸

۲-۱-۱۴-۲) نقش و وظيفه آنكتاد در پروسة الحاق ۳۹

۲-۱-۱۴-۳) فرايند الحاق …………….. ۴۰

۲-۱-۱۵) سازمان تجارت جهاني و كشورهاي در حال توسعه    ۴۳

۲-۱-۱۶) ايران و سازمان تجارت جهاني ……… ۴۴

۲-۱-۱۶-۱) الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني ۴

 

پ

۲-۱-۱۶-۲) مراحل هفت‌گانه عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني     ۴۵

 

۲-۱-۱۶-۳) جنبه‌هايي از تعارات حقوقي ايران، مقررات wto در صنعت بيمه ۴۸

۲-۱-۱۷) مزيتهاي عضويت در سازمان تجارت جهاني ۵۰

۲-۱-۱۷-۱ منافع حاصل از  روتين به سازمان تجارت جهاني در بخش خدمات ………………………………….. ۵۰

۲-۱-۱۸) چالشها و فرصتها در فرآيند جهاني شدن  اقتصاد  ۵۲

بخش دوم- بيمه

۲-۲-۱) مقدمه………………………….. ۵۷

۲-۲-۲) تعريف واژه بيمه…………………. ۵۸

۲-۲-۳) تعريف بيمه …………………….. ۵۸

۲-۲-۴) تعريف صنعت بيمه…………………. ۵۸

۲-۲-۵) تقسيم‌بندي انواع بيمه ……………. ۵۹

۲-۲-۶) تاريخچة بيمه …………………… ۶۲

۲-۲-۶-۱) تاريخچة بيمه در ايران ……… ۶۴

۲-۲-۶-۲) جايگاه صنعت بيمه بعد از انقلاب اسلامي     ۶۵

۲-۲-۷) نظريه بيمه و اقتصاد……………… ۶۷

۲-۲-۸) تأثير صنعت بيمه بر فعاليت اقتصاد كلان ۶۷

۲-۲-۹) تأثير بر موازنه ارزي ……………. ۶۹

۲-۲-۱۰) بيمه و ايجاد اطمينان براي سرمايه گذاري در صنايع جديد  ۷۱

 

ت

۲-۲-۱۱) تضمين اجراي طرحهاي سرمايه‌گذاري به كمك انواع بيمه ۷۱

 

۲-۲-۱۲) بيمه و صادرات …………………. ۷۲

۲-۲-۱۳) نقش پس‌اندازي بيمه………………. ۷۵

۲-۲-۱۴) مروري بر تحولات بيمه در ايران ……. ۷۷

۲-۲-۱۵) بررسي شاخصهاي ارزيابي فعاليت صنعت بيمه طي سالهاي ۱۳۸۱-۱۳۵۰  ۸۹

۲-۲-۱۵-۱) وضعيت صنعت بيمه در جهان و در مقايسه با ايران     ۹۶

۲-۲-۱۶) علتهاي اساسي عدم توسعه بيمه در ايران ۹۶

۲-۲-۱۷) جايگاه صنعت بيمه در تجارت الكترونيكي ۹۹

۲-۲-۱۸) آزادسازي و خصوصي‌سازي صنعت بيمه ….. ۱۰۰

۲-۲-۱۸-۱) خصوصي سازي چيست؟…………… ۱۰۱

۲-۲-۱۹) ملاحظات سياسي براي بازارهاي در حال توسعه  ۱۰۳

بخش سوم- مطالعه موردي

۲-۳-۱) مقدمه …………………………. ۱۰۷

۲-۳-۲) تعهدات خاص …………………….. ۱۰۷

۲-۳-۳) نحوة‌ تنظيم جدول تعهدات ………….. ۱۰۸

۲-۳-۴) بررسي تعهدات سپرده شده در بخش خدمات بيمه در چند پروژة منتخب …………………………………….. ۱۰۸

۲-۳-۵) تجربه چين در آزادسازي خدمات بيمه و الحاق به سازمان تجارت جهاني ……………………………….. ۱۱۱

۲-۳-۵-۱) صنعت بيمه چين……………… ۱۳۱

۲-۳-۵-۲) بيمه گران خارجي در چين……… ۱۳۲

۲-۳-۵-۳) تأثير توافق نامه WTO بر صنعت بيمه چين  ۱۳۳

۲-۳-۵-۴) اقدامات صنعت بيمه چين براي توافنامه WTO     ۱۳۴

 

ث

۲-۳-۵-۵) نتيجه‌گيري ………………… ۱۳۵

 

فصل سوم- روش تحقيق

۳-۱) مقدمه …………………………… ۱۳۸

۳-۲) نوع و روش تحقيق ………………….. ۱۳۸

۳-۳) جامعه آماري ……………………… ۱۳۹

۳-۴) اطلاعات آماري مورد استفاده در مدلهاي Panel Data ۱۴۱

۳-۵) مزاياي استفاده از مدلهاي Panel Data ……. ۱۴۲

۳-۶) روشهاي تخمين مدلهاي Panel Data ………… ۱۴۷

۳-۶-۱) اثرات ثابت …………………. ۱۴۹

۳-۶-۲) اثرات تصادفي ……………….. ۱۵۰

۳-۷) آزمون اثرات ثابت …………………. ۱۵۲

۳-۸) تصريح مدل جهت بررسي اثرات عضويت در سازمان تجارت جهاني بر روي صنعت

بيمه كشورهاي در حال توسعه ……………… ۱۵۳

تصريح مدل جهت بررسي اثرات عضويت در WTO بر روي شاخص نفوذ بيمه‌اي

در كشورهاي در حال توسعه……………. ۱۵۳

تصريح مدل جهت بررسي تأثير عضويت در WTO بر روي حق بيمه سرانه كشورهاي

در حال توسعه …………………….. ۱۵۴

تصريح مدل جهت بررسي تأثير عضويت در WTO بر روي سهم كشورهاي  در حال

توسعه از كل بازار بيمة جهاني……….. ۱۵۴

۳-۹) روش استفاده از داده‌هاي آماري مدلهاي Panel Data ۱۵۵

۳-۱۰) خلاصه و جمع‌بندي ………………….. ۱۵۵

 

ج

فصل چهارم- تجزيه و تحليل داده‌ها

 

۴-۱) مقدمه …………………………… ۱۵۷

۴-۲) آزمون فرضيه‌ها ……………………. ۱۵۸

.. ۴-۲-۱) فرضية ‌فرعي شماره ۱……………. ۱۵۸

.. آزمون برابري عرض از مبدأها…………… ۱۵۸

.. صحت آماري تخمين ……………………. ۱۵۸

.. تجزيه و تحليل نتايج…………………. ۱۵۹

۴-۲-۲) فرضيه فرعي شماره ۲………………. ۱۶۱

.. آزمون برابري عرض از مبدأها…………… ۱۶۱

.. صحت آماري تخمين ……………………. ۱۶۱

.. تجزيه و تحليل نتايج…………………. ۱۶۲

۴-۲-۳) فرضيه فرعي شماره ۳………………. ۱۶۳

.. آزمون برابري عرض از مبدأها…………… ۱۶۳

.. صحت آماري تخمين ……………………. ۱۶۳

.. تجزيه و تحليل نتايج…………………. ۱۶۴

فصل پنجم- نتيجه‌گيري و پيشنهادات

۵-۱) مقدمه …………………………… ۱۶۷

۵-۲) نتيجه‌گيري ……………………….. ۱۶۷

۵-۳) رهنمودها…………………………. ۱۷۲

منابع و مأخذ

– منابع فارسي…………………………. ۱۷۵

 

چ

– منابع انگليسي ………………………. ۱۸۱

 

ضمائم و پيوستها……………………….. ۱۸۲

 

فهرست جداول

جدول (۲-۱-۱): مذاكرات ادواري گات در دوره ۱۳۸۱-۱۳۵۰    ۱۱

جدول (۲-۲-۱): شاخصهاي ارزيابي فعاليت صنعت بيمه   ۹۲

جدول (۲-۳-۱): تعهدات خاص كشور تركيه در بخش خدمات بيمه    ۱۱۲

جدول (۲-۳-۲): تعهدات خاص كشور مالزي در بخش خدمات بيمه    ۱۱۵

جدول (۲-۳-۳): تعهدات خاص اتحاديه اروپا…… ۱۱۸

جدول (۲-۳-۴): تعهدات خاص كشور چين در بخش خدمات بيمه  ۱۲۷

 

فهرست نمودارها

نمودار (۲-۱-۲): تشريفات الحاق به سازمان تجارت جهاني ۴۲

نمودار (۲-۲-۱): حق بيمة سرانه (۱۳۷۰-۱۳۷۱) …. ۹۳

نمودار (۲-۲-۲) حق بيمة سرانه (۱۳۸۱-۱۳۷۱) ….. ۹۴

نمودار (۲-۲-۳) شاخص نفوذ بيمه‌اي (۱۳۸۱-۱۳۵۰)   ۹۵


راستی سایت را در کانال تلگرام دانلود نایاب با کلیک بر اینجا دنبال کنید ♥
ads
جعبه ی دانلود
Download box
گزارش خرابی لینک گزارش نسخه جدید
درباره ی نویسنده
About author
admin

admin 20243 نوشته در دانلود نایاب دارد.

مشاهده تمام پست های

نظرات
Comments

دیدگاه شما

ارسال نظر
( الزامي )
(الزامي)
تبلیغات
کانال تلگرام