گزارش خرابی لینک
لینک خراب شده را به ما اطلاع دهید تا اصلاح کنیم .
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اگر نسخه ی جدید منتشر شده به ما اطلاع دهید .
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
آخرین آموزش های اندرویدی :
ads ads
اطلاعیه های سایت

بررسی ویژگیهای دموگرافیک وبالینی بیماران مبتلا به کا نسر معده بستری
۰۷ / مرداد / ۱۳۹۶
بازدید : 15
نظرات : 0 دیدگاه
نویسنده : admin
موضوعات : نرم افزار

فرمت :WORD                                                     تعداد صفحه :۷۴

 

چكيده فارسي:

بيان مسئله: علیرغم كاهش چشمگير بروز سرطان معده در كشورهاي پيشرفته اين بيماري هنوز به عنوان يكي از علل شايع مرگ و مير ناشي از بدخيمي در جهان و همچنین ایران مطرح است. از اين رو هدف اين پژوهش ،بررسي ويژگيهاي باليني و دموگرافيك سرطان معده در نمونه ای از بیماران ایرانی به عنوان گامی اولیه برای افزایش آگاهی اپیدمیولوژیک بیماری و کمک به انجام مفیدتر، طرح ها ی بهداشت عمومی است.

روش انجام كار: ۱۷۶ پرونده داراي گزارش پاتولوژي تاييد كننده سرطان معده در فاصله سالهاي ۸۶۱۳۸۱ كه به بيمارستان رسول اكرم شهر تهران مراجعه كرده بودند به صورت مقطعي و گذشته نگرو سرشماری مورد بررسي قرار گرفت و اطلاعات مورد نياز بنا بر چك ليست تهيه شده محتوي سن ، جنس ، سابقه خانوادگي سرطان معده، علائم باليني ، محل آناتومي درگيري معده ، نوع پاتولوژي بيماري و stage بيماري بدست آمد ودر نهايت داده ها با استفاده از آناليز توصيفي و تحليلي نرم افزار SPSS  گزارش شد.

           نتيجه: با توجه به آناليز داده هاي موردنظر، میانگین انحراف معیار سنی بيماران ۵/۱۳۶۱/۶۴ سال بود، توزيع جنسي مردان بيشتر از زنان()، درگيري آنتروم و پيلور شايعترين محل آناتوميك سرطان معده (۱/۴۹%) بود و فراواني آدنوكارسنيوماي روده اي و منتشر نزديك بهم به ترتيب ازراست به چپ : (۹/۲۳%) و (۳/۲۳%) بدست آمد، شايعترين تظاهرات باليني به ترتيب شيوع:كاهش وزن و درد شكم (۵/۵۴%) استفراغ (۴۲%) و بي اشتهايي (۸/۳۵%) و شايعترين مرحله بيماري در هنگام مراجعه stage IV (۹/۴۵۵%) بود ، شايعترين گروه سني درگير در آدنوكارسنيوهاي منتشر گروه سني ۵۴-۴۰ سال (۱/۳۴%)  بود كه ارتباط آماري معني داري نيز بین آدنوكارسنيوماي منتشر و گروه سني ۵۴-۴۰ سال  (۰٫۰۴۶=P) و گروه سني بالاي ۶۹ سال (۰٫۰۳=P)  وجود داشت ولي عليرغم فراواني بالاتر آدنوكارسينوماي روده اي در گروه بالاي ۶۹ سال (۹/۴۲%)  ارتباط آماري معني داري بين نوع پاتولوژيك آدنوكارسنيوماي روده اي وتوزيع گروههاي سني به تفكيك وجود نداشت.

          بحث: تشابه نسبي بين نتايج اين پروهش باديگر بررسي هاي مشابه در زمينه، توزيع جنسي مبتلايان ، تظاهرات باليني شايع ، شايعترين مرحله تشخيص بيماري ، ارتباط نوع پاتولوژيك بيماري با توزيع گروههاي سني وفراواني آدنوكارسنيوماي منتشر و روده اي (مشابه كشورهاي بروز پايين) ديده شد. عليرغم وجود اختلافاتي همچون ميانگين پايين تر سني بيماران و شايعترين محل آناتومیک درگير با آمار كشورهاي پيشرفته كه نمايانگر ويژگي هاي دموگرافيك متفاوت در كشور مي باشد.

 

 

 

فهرست مطا لب                                                                                          صفحه                                                                                                                       

 

 

        فصل اول ( مقدمه پژوهش )

    –  مقدمه پژوهش  

    – اهمیت مسئله پژوهش                                                                                                    –  فرضیه ها و یا سئولات پژوهش                                                                          

    – تعریف واژگان                                                                                                  

 

   فصل دوم  (بررسی پیشینه پژوهش)                                                                                         –  جنین شنا سی مع   ده                                                                                               –  بافت شنا سی معده                                                                                                     –  آناتومی  معده                                                                                                            –   فیزیولوژی معده                                                                                                        –  نئوپلاسمها ی معده                                                                                                 

 

   فصل سوم  ( روش اجرای پژوهش)                                                                               

 

فصل چهارم (یافته های پژوهش)  

  –   نتایج                                                                                                                    

  –  جداول                                                                                                                    

  –  نمودارها                                                                                                                

فصل پنجم( بحث پژوهش)

  –  بحث و تفسیر نتایج                                                                                                      –   نتیجه گیری نهایی                                                                                                  

  –  محدودیت ها و پیشنهادها                                                                                           

 

بخش ضما ئم 

   –   منابع                                                                                                                   

–  چک لیست

– Abstract

فصل اول

عنوان پژوهش:

بررسي ويژگيهاي دموگرافيك وباليني بيماران مبتلا، به كانسر معده بستری در بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص) طی سالهاي ۸۶-۱۳۸۱

مقدمه پژوهش:

شناخت ويژگيهاي باليني و اپيد ميولوژيك يك بيماري در نحوه برخورد با بيماري، پيشگيري وانتخاب درمان مناسب همواره اهميت قابل ملاحضه اي داشته است. و تلاش در جهت كاهش مرگ و مير ناشي از بيماريها جزء اهداف تعريف شده اساسي هر نظام خدمات بهداشتي مي باشد. و از آنجايكه سرطان معده علي رغم كاهش بروز قابل توجهي كه در كشورهاي صنعتي داشته  همچنان يكي از علل مهم مرگ ومير ناشي از سرطان در جهان وايران محسوب مي شود. در اين پژوهش سعي بر آن شده است كه با بررسي رفتارهاي مختلف جمعيت شناسي وباليني اين بيماري، با اميد به رويكرد مفيدتري در زمينه مواجهه با اين معضل پزشكي برداشته شود.

بيان مسئله و اهميت پژوهش:

علي رغم كاهش چشمگير بروز سرطان معده در مدت چندين دهه گذشته در كشورهاي صنعتي ، سرطان معده هم چنان به عنوان علت شايم مرگ ناشي از بدخيمي محسوب مي شود و بعد از سرطان ریه در اين زمينه دومين مقام را داراست. با اين حال حدود ۶۰% موردهاي جديد سرطان معده در كشورهاي كمتر توسعه يافته رخ مي دهد و مكانهايي همچون: ژاپن، كره، كاستاريكا، اكوادور، بلاروس و روسيه بروز بالايي از سرطان معده را نشان مي دهند.

سرطان معده در افراد مسن ، مردان وسياهيوستان شايع تر است و مواردي همچون سابقه خانوادگي مثبت سرطان معده رژيم غذايي نمك سود و حاوي نيترات، مصرف تنباكو،  طبقه اجتماعي- اقتصادي پايين تر به عنوان عوامل خطر افزايش دهنده براي  اين بيماري مطرح شده است. اغلب طيف وسيعي از تظاهرات باليني از پي علامتي در مرحله پايين بيماري، تا كاهش وزن، كاهش جذب غذا، بي اشتهايي، سيري زودرس ،  خونريزي، ديسفاژي در مرحله هاي ديگر را بروز مي دهند. كه در اين زمينه تشخيص زودرس بيماري و استفاده از ابزارهايي پاراكينيك همچون: اندوسكوپي و بیو پسی گرفتن عكسهاي متوالي دستگاه گوارش فوقاني ، CT اسكن شكمي _ لگني سونوگرافي و PET  اسكن كمك شاياني در برخورد اوليه با بيماري واتخاذ تصميم صحيح درماني داشته است.

تلاش در جهت پيشگيري از بيماري، مواردي همچون استفاده از آنتي اكسيدانها، آسپرين ، داروهاي ضد التهابي غير استروئيدي و چاي سبز را در كنار ريشه كن سازي عفونت هلیکوباكتر پيلوري  ، مطرح كرده است.

در ميان سرطانهاي اوليه معده آد نوكارسينوها ، شايعترين آنهاست و بقيه تومورهاي بدخيم شامل: لنفوم، تومور كارسينوئيد و ساير ساركوها  مي باشند توزيع آناتوميك سرطان معده به سمت پرو گزيمال معده متمايل شده است.

بروز سالانه اين بيماري در آمريكا حدود ۲۲۰۰۰ و مرگ ناشي از اين بيماري حدود ۱۲۰۰۰ نفر مي باشد بقاي ۵ ساله از ۱۵% در سال ۱۹۷۵ به ۲۲% رسيده است.

با اين وجود هنوز در ايران سرطان معده در شمار شایعترين سرطانها قرار داد و يكي از مشكلات بهداشتي جامعه ما مي باشد با توجه به اين مسئله مطالعه سرطان معده از لحاظ رفتارهاي باليني و جمعيت شناسي آن در جهت كمك به طرح هاي اجتماعي در زمينه تشخيص زودرس ، روشهاي درماني مناسب تر و كاهش بروز اين بيماري با دخالت بر عوامل پيشگيرانه منطقه اي همچون تغيير رژيم غذايي مسئله اي در خور توجه است

اهداف پژوهش:

هدف كلي:

تعیين ويژگيهاي دموگرافيك وباليني بيماران مبتلا به سرطان معده بين سالهاي ۸۶- ۱۳۸۱ در بيمارستان رسول اكرم

اهداف ويژه:

  • تعيين توزيع سن مبتلايان به سرطان معده
  • تعيين توزيع جنسي مبتلايان به سرطان معده
  • تعيين نحوه سابقه خانوادگي سرطان معده در مبتلايان به سرطان معده
  • تعيين علائم باليني هنگام مراجعه متلايان به سرطان معده
  • تعيين فراوانی محل درگيري آناتوميك معده در مبتلايان به سرطان معده
  • تعيين Stage بيماري مبتلايان به سرطان معده در هنگام مراجعه
  • تعيين فراوانی انواع پاتولوژيك سرطان معده مبتلايان به اين بيماري

-فرضيه ها يا سوالات پژوهش:

– چگونگي نحوه توزيع سني مبتلايان به سرطان معده

– چگونگي نحوه توزيع جنسي مبتلايان به سرطان معده

– چگونگي نحوه توزيع سابقه خانوادگي سرطان معده در مبتلايان به اين بيماري

– چگونگي توزيع stage بيماران مبتلا به سرطان معده

– فراواني علايم باليني هنگام مراجعه مبتلايان به چه صورتي است؟

– نحوه آناتوميك درگيري معده در مبتلايان به سرطان معده به چه شكل مي باشد؟

– فراواني انواع پاتولوژيك سرطان معده به چه صورتي است؟

تعريف واژگان:

تومور معده: هر نوع ضايعه توده اي ديوار معده كه به انواع خوش خيم و بدخيم قابل تعريف است.

آدنوكارسينوماي معده: شايعترين تومور بدخيم اوليه معده كه به دو نوع عمده پاتولوژيك روده اي و منتشر تقسيم مي شود.

مرحله بندي TNM سرطان معده: شايعترين سيستم مورد استفاده براي مرحله بندي پاتولوژيك تومور معده بر مبناي عمق تهاجم تومور، تعداد گرههاي لنفاوي درگير و وجود متاستاز دور دست.

درمان فتو ديناميك (PDT): در ماني كه به تازگي در زمينه برخورد با سرطانهاي زودرس و محدود معده مورد توجه قرار گرفته است.

MALT: بافت لنفاوي وابسته به مخاط: كه منشأ احتمالي تومورهاي لتفوماي معده مي باشد.

GIST: تومور استرومايي گوارشي بدخيم كه شايعترين محل ايجاد آن معده مي باشد.

missing data: داده هايي از متغيرهاي مورد بررسي كه به علت نقص پرونده و نبود اطلاعات كافي، قابل استخراج نبود وبه عنوان missing  نام برده شده است.

آدنوكارسنيوماي نامشخص: مواردي از آدنوكارنسيوماي معده كه در گزارش پاتولوژي علي رغم تشخيص آدنوكارسنيوما، نوع آن (روده اي يا منتشر) مشخص نشده بود.


راستی سایت را در کانال تلگرام دانلود نایاب با کلیک بر اینجا دنبال کنید ♥
برچسب‌ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ads
جعبه ی دانلود
Download box
گزارش خرابی لینک گزارش نسخه جدید
درباره ی نویسنده
About author
admin

admin 20243 نوشته در دانلود نایاب دارد.

مشاهده تمام پست های

نظرات
Comments

دیدگاه شما

ارسال نظر
( الزامي )
(الزامي)
تبلیغات
کانال تلگرام