گزارش خرابی لینک
لینک خراب شده را به ما اطلاع دهید تا اصلاح کنیم .
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اگر نسخه ی جدید منتشر شده به ما اطلاع دهید .
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
آخرین آموزش های اندرویدی :
ads ads
اطلاعیه های سایت

بررسی چگونگی تامين انرژی و عملكرد خودروی های برقی
۲۷ / تیر / ۱۳۹۶
بازدید : 16
نظرات : 0 دیدگاه
نویسنده : admin
موضوعات : نرم افزار

فرمت : WORD                          تعداد صفحه :۱۵۱

چكيده :

اين پروژه بر اساس تحقيق و طراحي يكي از برنامه هاي اصلي صنعت در چند ساله اخير در مورد خودروهاي برقي تهيه و تدوين شده است  واين پروژه به بررسي سيستم انتقال قدرت در خودروهاي برقي و مقايسه آن با سيستم انتقال قدرت در خودروهاي احتراق داخلي مي پردازد .
سالهاي ابتدايي ساخت خودروهاي برقي به سال ۱۹۰۰ ميلادي بر مي گردد كه در آن زمان از يك طرف به علت مشكلاتي كه موتورهاي الكتريكي دارا بودند و از طرف ديگر اكتشاف جديد نفت و توليد فراوان آن در پيشرفت چشمگير موتورهاي احتراق داخلي ساخت اين خودروها مورد توجه قرار نمي گرفت . ولي با به وجود آمدن جنگهاي جهاني و كشمكش هاي بر سرنفت باعث شد اين ماده ارزش بيشتري پيدا كند و توجه ها بيشتر به خودروهاي برقي جذب شود و اين بود كه از سال ۱۹۹۰ ميلادي توليد خودروهاي برقي به طور جدي تري مورد توجه قرار گرفت .
در خودروهاي برقي سيستم تأمين قدرت شامل يك موتور الكتريكي ، كنترلر ، باتريها و شارژر آن مي باشد مجموعه محرك برقي خودروي برقي وظيفه دارد جريان مستقيم توليد شده توسط باتري را به انرژي مكانيكي تبديل نمايد كه منظور از مجموعه محرك كليه قطعاتي است كه جريان مستقيم باتري ها را به نيروي كششي و گشتاور لازم براي حركت چرخها تبديل مي كنند از مهمترين ويژگيهاي خودروي برقي برد و قدرت حركت (‌شتاب ، سرعت ، شيب روي ، و بارگيري و انعطاف پذيري) و مدت شارژ و قيمت بالاي باتريها در اغلب خودروهاي برقي موجود مجموعه محرك است .

فهرست مطالب

بخش اول : نحوه تأمين انرژي و عملكرد خودروي برقي
مقدمه    ۲
فصل اول: خصوصيات خودرو برقي
۱-۱ تعريف خودرو برقي    ۳
۱-۲ تاريخچه توليد خودرو برقي    ۴
۱-۳ انواع موتورهاي الکتريکي و مقايسه آن    ۶
۱-۳-۱ موتورهاي الکتريکي جريان مستقيم    ۷
۱-۳-۲ موتورهاي الکتريکي جريان متناوب    ۸
۱-۴ باتري هاي قابل استفاده در خودروي برقي    ۱۰
۱-۵ سيستم هاي توليد و انتقال نيروبراي خودرو هاي الكتريكي توليد انبوه    ۱۵
۱-۵-۱ خودرو برقي با موتورجريان مستقيم dc     ۱۷
۱-۵-۲ خودروي برقي با موتورجريان متناوب ac     ۱۹
۱-۵-۳ خودروهاي دو منظوره    ۲۱
۱-۶ مشکلات تحقيقاتي و نتيجه گيري    ۲۴
فصل دوم: سيستم انتقال قدرت و محاسبه توان مورد نياز
۲-۱ تأثير وزن در خودروي برقي    ۲۵
۲-۱-۱ تأثير وزن بر شتاب    ۲۶
۲-۱-۲ تأثير وزن در شيب ها    ۲۶
۲-۱-۳ تأثير وزن بر سرعت    ۲۷
۲-۱-۴ تأثير وزن بر مسافت طي شده    ۲۷
۲-۱-۵ توزيع وزن    ۲۷
۲-۲ نيروي مقاومت هوا    ۲۸
۲-۳رانندگي در جاده    ۳۱
۲-۳-۱ توجه به تاير هاي خودرو    ۳۲
۲-۳-۲ محاسبه نيروي مقاومت غلتشي يک خودرو    ۳۴
۲-۴ تجهيزات انتقال قدرت    ۳۴
۲-۴-۱ سيستم هاي انتقال قدرت    ۳۵
۲-۴-۲ تفاوت مشخصات موتور الکتريکي وموتور  احتراقي    ۳۶
۲-۴-۳ بررسي دنده ها    ۳۹
۲-۴-۴ جعبه دنده اتوماتيک و دستي    ۴۰
۲-۴-۵ سيستم هاي انتقال قدرت و سيال هاي سبك يا سنگين براي روان كاري    ۴۰
۲-۵ مشخصات خودروهاي برقي    ۴۲
۲-۵-۱ توان و گشتاور    ۴۳
۲-۵-۲ محاسبه گشتاور لازم خودرو    ۴۶
۲-۵-۳ محاسبه گشتاور خروجي موتور    ۴۶
۲-۵-۴ مقايسه منحني هاي گشتاور لازم وگشتاورخروجي موتور    ۴۷
فصل سوم: طراحي سيستم انتقال قدرت پيکان برقي تبديلي
۳-۱مشخصات کلي خودروي درون شهري پيكان برقي    ۴۹
۳-۱-۱ شتابگيري مناسب    ۴۹
۳-۱-۲ سرعت ميانگين پيشينه    ۴۹
۳-۱-۳ تأثير شيب    ۵۰
۳-۱-۴ برد    ۵۰
۳-۲ محاسبه توان مورد نياز خودرو    ۵۰
۳-۲-۱ محاسبه نيروي شتابگيري    ۵۱
۳-۲-۲ نيروي حرکت در شيب    ۵۳
۳-۲-۳ نيروي مقاومت غلتشي    ۵۳
۳-۲-۴ نيروي مقاومت هوا    ۵۳
۳-۲-۵ نيروي مقاومت وزش باد    ۵۴
۳-۲-۶ رسم منحني گشتاور و توان    ۵۴
۳-۳ طراحي قطعات مورد نياز سيستم انتقال قدرت    ۵۸
۳-۳-۱ فلايول    ۵۸
۳-۳-۲ بوش نگهدارنده فلايول    ۶۱
۳-۳-۳ محاسبه فلنج پوسته    ۶۳
۳-۳-۴ طراحي شاسي زير موتور    ۶۴
بخش دوم: نحوه تأمين انرژي و عملکرد خودروي خورشيدي
مقدمه    ۶۸
فصل اول : سلولهاي خورشيدي
۱-۱ توضيحات کلي    ۷۲
۲-۱ بازدهي سلول    ۷۳
۳-۱ انواع سلولهاي سيليکوني    ۷۳
۴-۱ فناوريهاي توليد    ۷۴
۱-۴-۱  Screen  printed    ۷۴
۵-۱ مکانيزم کارکرد سلولهاي خورشيدي    ۷۴
۱-۵-۱ نحوه كاركردن سلولهاي خورشيدي(فتوولتاييكpv)    ۷۴
۲-۵-۱ سيليكون در سلولهاي خورشيدي    ۷۶
۳-۵-۱هنگامي كه نور به سلولهاي خورشيدي برخورد مي كند    ۸۰
فصل دوم: طراحي بدنه و شاسي
۱-۲ مقدمه    ۸۱
۲-۲ بارهاي وارده به شاسي    ۸۳
۱-۲-۲ بارهاي استاتيكي    ۸۳
۲-۲-۲ بارهاي ديناميكي(مربوط به سيستم تعليق)    ۸۳
۳-۲-۲ نياز منديها    ۸۳
۴-۲-۲ انواع شاسيها    ۸۴
۵-۲-۲ فرم فضايي    ۸۴
۶-۲-۲ مواد به كار رفته در شاسيها    ۸۵
۷-۲-۲ مونوكوكهاي كامپوزيتي    ۸۶
۸-۲-۲ جاي راننده    ۸۶
فصل سوم: ناحيه خورشيدي
۱-۳ مقدمه    ۸۷
۲-۳ بررسي عوامل گوناگون    ۸۷
۱-۲-۳ خنك نگهداشتن ناحيه    ۸۷
۲-۲-۳ چيدن سلولها    ۸۷
۳-۲-۳ اتصال داخلي سلولها    ۸۸
۴-۲-۳ پوششها    ۸۸
۳-۳ حفاظ سلولها    ۸۸
۱-۳-۳ فناوريها    ۸۹
۴-۳ تکسچرد کردن و ضد انعکاس کردن پوشش AR     ۸۹
۵-۳ طراحي ناحيه سلولهاي خورشيدي و زير ساخت آن براي يک مدل کوچکتر     ۹۰
۱-۵-۳ وضعيت الكتريكي ناحيه پانل خورشيدي    ۹۳
۲-۵-۳ نكات استنتاجي    ۹۶
۶-۳ نتايج بدست آمده براي يک نمونه ناحيه خورشيدي    ۹۶
۱-۶-۳ مشخصات ناحيه    ۹۶
فصل چهارم: تحليل آيروديناميکي
۱-۴ مقدمه    ۹۷
۲-۴ طراحي پيکره اصلي    ۹۷
۱-۲-۴ قوانين مسابقه    ۹۷
۳-۴ نحوه طراحي با توجه به قوانين مسابقه    ۹۷
۴-۴ نحوه طراحي براي دراگ پايين    ۹۹
۵-۴ نحوه طراحي براي يک پايداري مناسب    ۱۰۱
۶-۴ نيازهاي اضافي توان خورشيدي    ۱۰۲
۷-۴ نحوه طراحي ناحيه خورشيدي    ۱۰۳
۸-۴ ساختن شکل اصلي به صورت تجربي    ۱۰۶
۹-۴ تحليل طراحي    ۱۰۶
۱۰-۴ خواندن نقشه ها براي CFD    ۱۰۷
۱۱-۴ نتايج CFD    ۱۰۸
۱۲-۴ طراحي دوباره براساس CFD    ۱۱۰
۱۳-۴ نتايج CFD از تحليل دوم    ۱۱۰
۱۴-۴ نتايج بدست آمده در مورد شکل و ترکيب بدنه    ۱۱۰
فصل پنجم : سيستم هاي مکانيکي
۱-۵ مقدمه    ۱۱۲
۲-۵ سيستم رانش     ۱۱۴
۱-۲-۵ بررسي عملكرد سيستم رانش    ۱۱۵
۲-۲-۵ انواع مكانيزمها    ۱۱۵
۳-۲-۵ انواع سيستمهاي انتقال قدرت    ۱۱۷
۳-۵ سيستم تعليق     ۱۱۸
۱-۳-۵ معايب    ۱۱۸
۲-۳-۵ مزايا    ۱۱۸
۳-۳-۵ رفتارهاي دلخواه از تعليق    ۱۱۹
۴-۳-۵ اجزا    ۱۱۹
۵-۳-۵ انواع سيستم تعليق    ۱۱۹
۴-۵ ترمزها    ۱۲۱
۱-۴-۵ انواع ترمزها    ۱۲۱
۲-۴-۵ مشكلات    ۱۲۲
۳-۴-۵ توضيح    ۱۲۲
۵-۵ چرخ ها و تايرها     ۱۲۲
۱-۵-۵ انواع چرخها    ۱۲۲
۲-۵-۵ تايرها    ۱۲۴
۳-۵-۵ تأثير عوامل مختلف بر مقاومت غلتش تايرها    ۱۲۴
فصل ششم : موتور
۱-۶ انواع موتور     ۱۲۶
۱-۱-۶ القاييAC    ۱۲۶
۲-۱-۶ مقاومت متغير    ۱۲۶
۳-۱-۶ DC جارو بك شده    ۱۲۶
۴-۱-۶ DC بدون جاروبك    ۱۲۷
۵-۱-۶ موتورهاي چرخ    ۱۲۷
غزال ايراني     ۱۲۸
چكيده غير فارسي     ۱۳۹
منابع     ۱۴۰

مقدمه :

به علت پيشرفت روز افزون صنعت خودرو و توليد انبوه خودروهاي احتراق داخلي که مشکلات گوناگوني از قبيل آلودگي هوا بوجود مي آورد و نيز محدود بودن ذخاير سوخت فسيلي و گران بودن آن تحقيق و طراحي در مورد خودروهاي برقي به يکي از برنامه هاي اصلي صنعت خودرو مخصوصاً در کشورهاي پيشرفته اروپايي و آمريکايي بدل شده است ايران نيز در چند ساله اخير تحقيقاتي در اين زمينه انجام داده است شرکتهاي ايران خودرو، سايپا و کيش خودرو تحقيقات در اين زمينه را ادامه مي دهند اين تحقيقات به توليد نمونه هايي در شرکتهاي ايران خودرو و سايپا منجر شده که در نمايشگاههاي خودرو به معرض ديد عموم قرار گرفته است شرکت کيش خودرو نيز در حال ساخت خودرو برقي نمونه مي باشد.
اين پروژه به بررسي سيستم انتقال قدرت در خودروهاي برقي و مقايسه آن با سيستم انتقال قدرت در خودروهاي احتراق داخلي مي پردازد.
فصل اول : خصوصيات خودروي برقي
در اين فصل پس ازمعرفي و تعريف خودروي برقي و شرح مختصري در مورد تاريخچه خودرو برقي به بررسي مزيتهاي اين نوع خودرو مي پردازيم ابتدا مزيت خودروي برقي از نظر نوع انرژي و سپس مزيت تجهيزات الکتريکي مورد استفاده و مشکلات موجود در خودروي برقي مي پردازيم .
۱-۱- تعريف خودروي برقي
در يک خودروي برقي مجموعه محرک برقي آن وظيفه دارد جريان مستقيم توليد شده توسط باتري را به انرژي مکانيکي تبديل نمايد منظور از مجموعه  محرک کليه قطعاتي است که جريان مستقيم باتريها را به نيروي کششي و گشتاور لازم براي حرکت چرخها تبديل مي کنند مهمترين ويژگي خودروهاي برقي عبارتند از : برد و قدرت حرکت (شتاب ، سرعت ، شيب روي و بارگيري و انعطاف پذيري ) و مدت شارژ و قيمت بالاي باتريها ، در اغلب خودروهاي برقي موجود مجموعه محرک تشکيل شده است از کنترلر (عضو تنظيم کننده) ، موتور الکتريکي ، جعبه دنده با نسبت کاهنده روي اکسل ها و جعبه تقسيم براي دو يا چهارچرخ ، راه حل هاي ديگر نيز بکار رفته اند بطور مثال دو موتور همراه با جعبه دنده و يا بدون جعبه دنده .


راستی سایت را در کانال تلگرام دانلود نایاب با کلیک بر اینجا دنبال کنید ♥
برچسب‌ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ads
جعبه ی دانلود
Download box
گزارش خرابی لینک گزارش نسخه جدید
درباره ی نویسنده
About author
admin

admin 20243 نوشته در دانلود نایاب دارد.

مشاهده تمام پست های

نظرات
Comments

دیدگاه شما

ارسال نظر
( الزامي )
(الزامي)
تبلیغات
کانال تلگرام