گزارش خرابی لینک
لینک خراب شده را به ما اطلاع دهید تا اصلاح کنیم .
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اگر نسخه ی جدید منتشر شده به ما اطلاع دهید .
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
آخرین آموزش های اندرویدی :
ads ads
اطلاعیه های سایت

رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان
۰۶ / مرداد / ۱۳۹۶
بازدید : 18
نظرات : 0 دیدگاه
نویسنده : admin
موضوعات : نرم افزار

فرمت :WORD                                                     تعداد صفحه :۱۰۵

چكيده

به منظور بررسي سبك اسناد و پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان ابعاد سه گانه اسناد شامل بعد مكان كنترل (دروني در مقابل بيروني)، بعد ثبات (پايدار در مقابل ناپايدار) و بعد كليت (كلي در مقابل جزئي) در دو موقعيت شكست و موفقيت در ۱۲۰ نفر دانش آموز از طريق پرسشنامه سبك اسنادي (ASQ) مورد بررسي قرار گرفتند. نمرات بدست آمده از طريق اين پرسشنامه با روش تحليل واريانس تك متغيره و چند متغيره و رگرسيون مورد تحليل قرار گرفت نتايج نشان داد كه ابعاد سه گانه اسناد بين دختران و پسران در موقعيت شكست و موفقيت تفاوت معني داري ندارند. رابطه بين ابعاد سه گانه اسناد و پيشرفت تحصيلي نشان داد كه بجز بعد دروني  بيروني در موقعيت شكست، بقيه ابعاد با پيشرفت تحصيلي رابطه معنا داري ندارند. همچنين تنها متغيري كه تا حدي مي توانستيم از طريق آن تا حدي به پيش بيني تحصيلي دانش آموزان بپردازيم همان بعد دروني بيروني در موقعيت شكست بود.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول  
مقدمه  
زمينه و بيان  مسئله ۱
اهميت و ضرئرت پژوهش ۴
سئولات پژوهش ۵
متغيرهاي پژوهش ۵
تعاريف مفهومي ۶
تعاريف عملياتي ۶
فصل دوم:پيشينةنظري وپژوهشي  
خلاصه فصل ۸
اسناد ۹
نظريه هاي اسناد ۱۰
سو گيري هاي اسناد ۲۳
اسنادهاي اصلي ۲۶
ابعاد اسناد ۲۷
اسنادها؛موفقيت وشكست ۳۲
اسناد وجنسيت ۳۵
اسناد وپيشرفت تحصيلي ۴۱
فصل سوم:روش پژوهش  
خلاصه فصل ۴۵
روش تحقيق ۴۶
جامعه اماري وروش نمونه گيري ۴۶
ابزار تحقيق ۴۶
روش نمره گذاري پرسشنامه ۵۰
روش اجرا ۵۱
اعتبار وپايايي پرسشنامه ۵۲
روش آماري ۵۴
فصل چهارم:يافته هاي پژوهش  
خلاصه فصل ۵۶
يافته هاي توصيفي ۵۷
يافته هاي تحليلي ۶۰
بررسي رابطه ابعاد سه گانه اسنادپس از شكست در دختران وپسران ۶۰
بررسي رابطه ابعاد سه گانه اسناد پس از موفقيت در دختران وپسران ۶۲
بررسي رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي ۶۴
بررسي پيش بيني پيشرفت تحصيلي دانش اموزان در دوجنس دختر وپسربا ابعاد سه گانه اسناد در موفقيت وشكست ۶۸
يافته هاي ديگر ۷۱
فصل پنجم :بحث ونتيجه گيري  
بحث ونتيجه گيري ۷۵
محدوديت هاي تحقيق ۷۷
پيشنهادات ۷۷
منابع فارسي ۷۹
منابع انگليسي ۸۱
پيوست ها  

 


راستی سایت را در کانال تلگرام دانلود نایاب با کلیک بر اینجا دنبال کنید ♥
ads
جعبه ی دانلود
Download box
گزارش خرابی لینک گزارش نسخه جدید
درباره ی نویسنده
About author
admin

admin 20243 نوشته در دانلود نایاب دارد.

مشاهده تمام پست های

نظرات
Comments

دیدگاه شما

ارسال نظر
( الزامي )
(الزامي)
تبلیغات
کانال تلگرام