گزارش خرابی لینک
لینک خراب شده را به ما اطلاع دهید تا اصلاح کنیم .
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اگر نسخه ی جدید منتشر شده به ما اطلاع دهید .
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
آخرین آموزش های اندرویدی :
ads ads
اطلاعیه های سایت

مقاله جراحي و هوشبري پرندگان
۳۰ / تیر / ۱۳۹۶
بازدید : 111
نظرات : 0 دیدگاه
نویسنده : admin
موضوعات : نرم افزار

فرمت : WORD                                                                                  تعداد صفحه :۲۰۴

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه مؤلفين:  
فصل اول: اصول مقيد كردن پرندگان  
-ملاحظات كلي  
-روشهاي مقيد كردن  
۱-توسط يك دست  
۲-توسط دو دست  
۳-توسط حوله كاغذي  
۴-توسط حوله بزرگ  
۵-توسط دستكش  
۶-توسط دستكش و يا بند  
۷-توسط سرپوش (كلاه خود)  
فصل دوم: اصول معاينات باليني  
-سابقه بيمار  
-بازرسي قفس يا محل نگهداري پرنده از نظر:  
۱-وضعيت و نوع  
۲-خون در قفس  
۳-علائم استفراغ در قفس  
۴-وجود انگلها در قفس  
۵-وضعيت (ميزان) خورده شدن دانه  
-مشاهده بيمار از نظر:  
۱-مشكلات تنفسي  
۲-نارسائيهاي سيستم اعصاب مركزي  
۳-صدمات وارده با بالها  
۴-جابجا نمودن پرنده  
-معاينه فيزيكي پرنده  
۱-پرها  
۲-چشم  
۳-گوش  
۴-پوست سر  
۵-سوراخ هاي بيني و پينه اطراف آن  
۶-منقار  
۷-دهان و ناحيه دهاني حلقي  
۸-گردن  
۹-سينه  
۱۰-شكم  
۱۱-بالها  
۱۲-پاها  
فصل سوم: هوشبري  
۱-خواب آوردن و مقيد كردن  
۲-فقدان درد  
۳-شل سازي عضلات  
۴-از بين بردن ترس و اضطراب  
۵-ارزيابي پرنده بيمار براي انجام هوشبري  
۶-برخي ملاحظات فيزيولوژيكي  
۷-موارد احتياطي پيشنهاد شده در حين بيهوشي عمومي  
-داروهاي بي حسي موضعي  
ليدوگائين هيدروكلرايد ۲ درصد  
پروكائين هيدروكلرايد دو درصد  
پروپاكائين هيدروكلرايد نيم درصد  
هوشبري عمومي  
داروهاي پيش بيهوشي و آرام بخش ها  
ارزيابي عمق بيهوشي عمومي  
محل هاي مناسب جهت تزريق  
داروهاي هوشبري عمومي تزريقي  
آلفاكسالون – آلفا دالون  
پنتوباربيتون سديم  
تيوپنتون سديم  
آكوئي تزين  
منوهكيستون سديم  
متوميديت  
فنوباربيتال  
زايلازين  
كتامين  
كتامين و استيل پرومازين  
ديازپام  
كتامين و متوميدات  
كتامين و ديازپام  
هوشبري عمومي با مواد بيهوشي فرارنحوه و جريان بيهوشي  
لوله داخل نايي  
مواد هوشبري فرار:  
اتر  
سيلوپروپان  
هالوتان  
متوكسي فلوران  
ايزوفلوران  
نكات قابل توجه در انجام هوشبري هاي معمول:  
فوريتهاي داروهاي بيهوشي:  
قطع تنفس  
دپرس تنفسي  
ايست قلبي  
بسته شدن لوله داخل نايي  
فصل چهارم: جراحي  
ملاحظات كلي  
كارهاي قبل از عمل  
الف-جراحي سبك  
ب-جراحي متوسط  
ج-جراحي پيشرفته  
وضعيت بيمار در هنگام جراحي  
وسايل اصلي جراحي  
خونريزي  
تميز و ضد عفوني كردن محل عمل  
مراقبت هاي بعد از عمل  
جراحي پوست و ساختارهاي مربوطه  
پارگي پوست  
آبسه زيرجلدي  
كيست هاي پر  
تومور و كيستهاي زيرجلدي  
تومورهاي غده uropygial و يا غده preen  
جراحيهاي ناحيه سر  
صدمه ديدن پلك بالا  
درآوردن چشم  
سيتوسها  
سوراخهاي خارجي بيني و پينه هاي اطراف آن  
قطع تاج و ريش  
دهان:  
پاپيلوماتوز  
آبسه سقف دهان يا روي زبان  
اجسام خارجي  
تومورهاي خوش‌خيم و بدخيم  
منقار:  
بدشكلي و بزرگ شدن منقار  
ترك پا يا شكستگي  
از دست دادن قسمتي از منقار  
جراحي هاي گردن  
اجسام خارجي در مري  
چينه دان  
پرندگان بي صدا شده  
جراحي هاي شكم  
راههاي ورود به محوطه شكم  
لاپاراسكوپي  
روش جراحي  
آناتومي جراحي  
راههاي ورود  
پيوپسي  
عوارض بعد از عمل  
پرولاپس ركتوم  
فتق  
دستگاه تنفسي  
دستگاه توليد مثل  
تشخيص جنسيت  
باقي ماندن تخم  
برداشت تخمدان و غدد فوق كليوي  
درآوردن لوله تخمدان و رحم  
پرولاپس قضيب  
اخته كردن  
جراحي ارتوپدي  
كليات  
اعضاي سينه اي (قفسه سينه و بالها)  
استخوان ترقوه  
استخوان غرابي  
دررفتگي مفصل شانه  
استخوان بازو  
جابجايي مفصل آرنج  
شكستگي زند زيرين و زبرين  
قطع نوك بال  
اعضاي لگني  
استخوان ران و درشت ني مچ پا  
شكستگي استخوانهاي زير مفصل خرگوشي  
شكستگي انگشت  
جراحيهاي متفرقه:  
پاگنده (Big)  
درآوردن حلقه پيچ پا  
كوتاه و مرتب نمودن ناخن  
فصل پنجم: روشهاي تجويز عوامل درماني  
از طريق بيني  
از طريق بافت ملتحمه  
از طريق سينوس  
از طريق خوراكي  
تغذيه دستي  
شستشوي پرها  
درمان موضعي پوست فاقد پر  
درمان استنشاقي  
داخل عضلاني  
از طريق زيرجلدي  
از طريق وريدي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست تصاوير

تصاوير: صفحه
۱-۱-: بيرون آوردن پرنده با استفاده از حوله كاغذي  
۲-۱: مقيد كردن پرنده با دو دست  
۳-۱: مقيد نمودن پرندگان كوچك با يك دست  
۴-۱: مقيد نمودن با دو دست  
(۶ و ۵)-۱: مقيد نمودن با استفاده از حوله  
۷-۱: مقيد كردن با دستكش و زنجير پايند  
۸-۱: مقيد كردن با دو دست  
۹-۱: نحوه گرفتن پرنده با دستكش  
۱۰-۱: استفاده از هود  
۱-۲: صدمات وارده به بال  
۲-۲: هيپوتروفي صورتي در cere  
۲-۳: لوله داخل نايي  
۳-۳: ايجاد بيهوشي با لوله گذاري  
۴-۳: ايجاد بيهوشي با استفاده از ماسك  
۵-۳: ايجاد بيهوشي با استفاده از اتاقك بيهوشي  
۱-۴: تعدادي از وسايل جراحي مورد استفاده  
۲-۴: غده urpogial انباشته شده، شكاف غده، تخليه غده  
۳-۴: نحوه ترميم زخم ايجاد شده در پلك بالايي  
۴-۴: وضعيت آناتومي چشم  
۵-۴: نحوه داخل نمودن سرنگ جهت شستشوي سينوس in frabital  
۶-۴: روش اسنتومي استخوان منديبل  
۷-۴: راديوگرافي LD منقار ترميم شده  
۸-۴: محل شكاف برروي چينه دان  
۹-۴: ناي و ساختمانهاي مربوط به آن  
۱۰-۴: موقعيت حفره بدني coelomic  
۱۱-۴: برش از قسمت خط مياني در حفره بدني و اندامهاي قابل ديد  
۱۲-۴: راههاي ورود به بدن در انجام عمل لاپاراسكويي  
۱۳-۴: بيضه و اندامهاي پيرامون آن در ورود از طريق پارالومبار  
۱۴-۴: تخمدان و اندامهاي پيرامون آن در ورود از طريق پارالومبار  
۱۵-۴: پرولاپس ركتوم  
۱۶-۴: پرولاپس مجراي تخم  
۱۷-۴: عمل sulping hysterectomy (نحوه ورود)  
۱۸-۴: نيروهاي وارد بر بال پرنده در موقع پرواز  
۱۹-۴: اسكلت طيور  
۲۰-۴: نحوه دسترسي به استخوان غرابي  
۲۱-۴: كشيده شدن عضله سينه اي توسط قسمت انتهاي بالايي استخوان بازو  
۲۲-۴: نحوه بانداژ پرندگان كوچك  
۲۳-۴: قرار دادن مفتول فلزي در استخوان بازو  
۲۴-۴: آتل بندي داخلي با استفاده از آتل كريشنر  
۲۵-۴: استفاده از گل ميخ هاي پلاستيكي در داخل استخوان  
۲۶-۴: نحوه پانسمان بال بعد از عمل استخوان بازو در پرندگان بزرگ  
۲۷-۴: آتل بندي خارجي با استفاده از توري پلاستيكي  
۲۸-۴: آتل بندي خارجي با استفاده از صفحه هاي استات  
۲۹-۴: محل زدن تورنيلت خون بند  
۳۰-۴: مراحل انجام آتل گذاري و برداشتن آتل (تصاوير راديولوژي)  
۳۱-۴: آتل گذاري خارجي با استفاده از نوارهاي چسبناك  
۳۲-۴: پانسمان توپي انگشت شكسته شده  
۳۳-۴: محل كوتاه نمودن ناخن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصاوير

عنوان صفحه
۱-۵: از طريق چشمي  
۲-۵: از طريق بافت ملتحمه  
۳-۵: از طريق داخل سينوسي  
۴-۵: از طريق داخل دهاني  
۵-۵: از طريق پوستي  
۶-۵: از طريق وريدي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به نام خدا

پيش گفتار

جوامع علمي دنيا در طي ساليان اخير شاهد رشد بي سابقه و اعجاب انگيز شاخه هاي علم دامپزشكي بوده است كه هر يك از اين شاخه ها به سهم خود پردة اسرار نهان دنياي شگفت انگيز حيوانات از جمله پرندگان را كنار زده و براي رفع معضلات آنها مي كوشد. يكي از اين شاخه ها كه نتايج آن بسيار عيني و سريع مي باشد، جراحي است و امروزه با استفاده از تكنولوژي نوين، انجام اعمالي چون جراحي ميكروسكوپي بعنوان كارهاي روزمره و معمول جراحان درآمده است. جراحي پرندگان در اكثر موارد بعنوان اقدامي درماني، تحقيقاتي و يا جهت بهبود الگوهاي جراحي در حيوانات بزرگ و كوچك انجام مي پذيرد، اما متأسفانه در كشور ما با وجود رشد و توسعه جراحي در ساير حيوانات به آن كم بها داده شده است، علاوه بر مراكز دائمي نگهداري پرندگان مثل باغ وحش ها و مناطق حفاظت شده، بيش از دو ميليون خانوار ايراني حداقل داراي يك پرنده دست آموز خانگي است و صاحبانشان اوقات بسياري را صرف مراقبت از آنها مي كنند ولي تا به حال كتابي در زمينة مسائل جراحي پرندگان به زبان فارسي به رشته تحرير در نيامده و منابع خارجي نيز كه در اين مورد وجود دارد قابل استفاده و در دسترس همگان نمي باشد. در ضمن در سرفصلهاي دروس جراحي دامپزشكي در دانشكده هاي دامپزشكي جايگاهي در خور شأن آن پيش بيني نشده و جز موارد انگشت شمار مثل اخته كردن، انباشتگي چينه دان به انباشتگي چينه دان آنهم به اجمال چيزي موجود نمي باشد و در نتيجه افرادي كه جهت رفع مسائل جراحي پرنده خود به دامپزشك مراجعه مي نمايند برايشان كار در خور توجهي صورت نخواهد گرفت.

در مجموع اين مسائل انگيزه اي شد تا به تعبيري اولين گام در اين زمينه برداشته شود.

در اين كتاب مطالب به پنج فصل كوتاه تقسيم بندي شده است. فصل اول به اصول مقيد كردن پرندگان، فصل دوم به اصول معاينات باليني پرنده بيمار، فصل سوم به اصول و تكنيكهاي هوشبري در پرندگان، فصل چهارم به اصول و اعمال جراحي اختصاص يافته و در فصل پنجم به روشهاي تجويز كردن عوامل درماني در پرندگان پرداخته شده است. در تمام فصلها علاوه بر حفظ جنبه هاي علمي كار، مطالب در حد امكان بصورت ساده و همراه با تصاوير مناسب ارائه شده تا بتواند مورد استفاده جراحان، دامپزشكان عمومي و دانشجويان قرار گرفته و در ضمن علاقمندان به مسائل پرندگان هم از خواندن آن لذت ببرند.

وظيفه خود مي دانيم از زحمات پرسنل دانشگاه آزاد كرج جهت به ثمر رساندن اين امر سپاسگزاري نماييم.

دكتر ابوالقاسم مرادي – دكتر مصطفي دارستاني

سال ۸۳

فصل اول:

اصول مقيد كردن پرندگان

ملاحظات كلي:

هيچكس نمي تواند  بدون جابجا كردن پرنده بيمار مخصوصاً اگر دچار ضعف و سستي هم بادش معاينه باليني كامل را انجام دهد ولي براي اجتناب از بدتر شدن علائم بيماري به علت استرس ناشي از جابجايي مي توان از هرگونه تغيير محل اضافي پرهيز نمود و آن را به حداقل كاهش داد. گزارشات فراواني وجود دارد كه استرس ناشي از جابجايي يك پرنده كوچك بي حال و ضعيف باعث مرگ ناگهاني پرنده شده است. چند عامل مهم در مقيد نمودن پرندگان بايستي مورد توجه قرار گيرد.

۱-هر نوع دستكاري كه از حركت مناسب جناغ سينه ممانعت كند در عمل تنفس پرنده تداخل نموده و مي تواند آنرا با اشكال جدي روبرو كند.

۲-فعاليت عضلاني پرندگان در اثر مقيد كردن تشديد شده و توليد گرما در بدن آنها افزايش يافته و به علت عدم توانايي پرنده در رفع گرما به موازات توليد آن باعث افزايش درجه حرارت بدن مي گردد.

۳-ممكن است در اثر رفتار خشن شكستگيهاي موجود تشديد شده و يا شكستگي هاي جديد ايجاد شود.

۴-پيچ خوردگي سر ممكن است باعث فشار بر مجاري تنفسي و حتي خفگي پرنده شود.

۵-نگهداري بيش از حد پرنده به پشت مي تواند باعث تهوع، استفراغ و پنونومي استنشاقي شده و حتي به مرگ پرنده بيانجامد.

۶-عدم توجه و احتياط در تله گذاري باعث افزايش احتمال آسيب ديدگي پرنده خواهد شد.

ميزان محدود و مقيدسازي براي يك معاينه فيزيكي كامل در هر پرنده متغير مي باشد. بطوري كه جوجه هاي دست آموز به حركات آهسته و با محبت و خارش زير گردن به خوبي پاسخ داده و معاينة آنها بدون مقيدسازي و يا با حداقل اقدامات بطور مطلوبي انجام مي گيرد. بهتر است گرفتن پرندگان بيماري كه كمتر دست آموز هتسند توسط دامپزشك صورت گيرد. براي اينكار برداشتن تمامي تيركها و يا هرگونه وسايل موجود در قفس و يا حتي برداشتن سقف قفس (اگر بدين منظور طراحي شده باشد) كار را راحت تر مي كند.

دربهاي كوچك قفس غالباً مانع از عملكرد سهل و آسان دكتر مي باشد. گاهي اوقات با تاريك كردن اتاق و يا با استفاده از نور قرمز گرفتن پرنده تسريع مي گردد. همراه بودن فردي كه با پرنده انس و الفت بيشتري داشته باشد، مقيدسازي و معاينه بيمار را تسهيل خواهد نمود.

 

روشهاي مقيد كردن پرندگان:

با استفاده از يك حوله پارچه اي يا كاغذي مي توان پرنده را در گوشه اي از قفس گير انداخته و آن را بيرون آورد، حوله كاغذي يكبارمصرف كه چند بار برروي خودش تا داده شده باشد ترجيح داده مي شود. براي اين منظور بهتر است حوله را در كف دست پهن كرده به طوري كه قسمتي از آن بين انگشتان چين خورده تا حوله را سر جاي خود نگهدارد.

 

تصوير شماره (۱-۱): بيرون آوردن پرنده با استفاده از حوله كاغذي (   )

 

 

مي توان يك گوشه از حوله را طوري در دسترس پرنده قرار داد كه به آن نوك زده و به منقار گرفته و بجود تا به اين ترتيب دامپزشك بتواند با خيال راحت دست خود را پشت سر پرنده قرار دهد. زماني كه اين وضعيت حاصل آمد پرنده از پشت گردن توسط انگشت شست و انگشت نشانه از دو طرف مفصل گيجگاهي فكي گرفته مي شود. بعضي از پرندگان ممكن است با وارد آوردن ضربات و حملات آرام به حوله عكس العمل نشان دهند. قرار دادن پرنده به پشت در بيرون از قفس ضمن جلوگيري از آسيب ديدن بالها، دستكاري و معاينه ساير قسمتهاي بدن بيمار را تسهيل مي كند.

بعضي از پرندگان مثل طوطي آمازوني را مي توان به راحتي با تكنيك حوله كاغذي گرفته، از قفس بيرون آورده و به پشت روي ميز قرار داد. در اين موارد ممكن است براي عقب نگه داشتن سر پرنده تا زماني كه فرد معاينه كننده دست خود را زير نوك پرنده قرار نداده است از يك تيرك چوبي كه در زير فك پايين پرنده قرار داده مي شود استفاده كرد. اين تيرك مي تواند از جنس آلومينيوم و يا پلاستيكي باشد. دامپزشك نبايد سعي كند پرنده را مستقيماً از دست صاحبش بيرون بياورد، زيرا بعضي از پرندگان توسط صاحبشان طوري تربيت شده اند كه گرفتن و مقيد نمودن آنها توسط افراد غريبه ممكن نبوده و باعث صدمه ديدن پرنده و يا فرد مقيدكننده خواهد شد. براي كنترل صدمات وارده از طريق نوك پرندگان بزرگ بايد فرد جابجاكننده انگشت شست و نشانه خود را زير گردن پرنده قرار داده و ان را به بدن خودش چسبانده و با دست ديگر به آرامي بالها و دم را مقيد سازد. همين كه پاها به طرف بيرون كشيده شد فرد جابجاكننده ممكن است يك انگشت را زير فك گذاشته و سر را به طرف عقب برگرداند.

در اينحالت اگر صاحب پرنده آن را در دست دارد مي بايستي يادآوري نمود كه پرندگان در موقع ترس ممكن است نوك زده و گاز بگيرد و بنابراين آنها هم مي بايد همانند فرد معاينه كننده رعايت جانب احتياط را بنمايند. در مواردي هم ممكن است فرد ديگري مثل يك تكنسين بالها را باز نگه داشته و بدن را در معرض معاينه دكتر قرار دهد.


راستی سایت را در کانال تلگرام دانلود نایاب با کلیک بر اینجا دنبال کنید ♥
برچسب‌ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ads
جعبه ی دانلود
Download box
گزارش خرابی لینک گزارش نسخه جدید
درباره ی نویسنده
About author
admin

admin 20243 نوشته در دانلود نایاب دارد.

مشاهده تمام پست های

نظرات
Comments

دیدگاه شما

ارسال نظر
( الزامي )
(الزامي)
تبلیغات
کانال تلگرام