گزارش خرابی لینک
لینک خراب شده را به ما اطلاع دهید تا اصلاح کنیم .
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اگر نسخه ی جدید منتشر شده به ما اطلاع دهید .
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
آخرین آموزش های اندرویدی :
ads ads
اطلاعیه های سایت

مقاله روانشناسي
۰۶ / مرداد / ۱۳۹۶
بازدید : 18
نظرات : 0 دیدگاه
نویسنده : admin
موضوعات : نرم افزار

فرمت :WORD                                                     تعداد صفحه :۹۷

مقدمه:

هركس با فردي ملاقات مي كند كه به طور تحمل ناپذير خودخواه و متكبر است، افرادي كه در خيال پردازي ها نيروي خدايي مانند گم مي‌شوند، مانند ثروت نامحدود، هوش بالا يا شهرت نابرابر به خودشان مي چسبند. نه تنها معتقدند كه بهتر از سايرين هستند، بلكه سايرين را نيز تحقير و خوار مي نمايند. آنها مي درخشند و از ما اين انتظار مي‌رود كه آنها را پرستش و تماشا كنيم. براي آنها باقي ما به سادگي كارگران زنبوري هستيم كه از همه فرمانها بايد اطاعت نماييم و ايده اصلي ما براي آنها ارزشمند نيست، آنها به طرح ها و تمايلات خود بسيار وابسته هستند. در تبادل افتخار رابطه با آنها، آنها معتقدند كه ما بايد هر گونه نياز آنها را پيش بيني، و آنها را از هر گونه كار دنيوي دشوار معاف سازيم و همه بايد به سختي براي شناسايي ايده هاي روشن و مبهم آنها كار كنند. آنها از روي عادت افراد را دچار شرم ساري مي كنند. خود محوري آنها موجب بي تفاوتيشان نسبت به حقوق و رفاه، سايرين و قوانين اجتماعي مي شود. براي توجيه عملكردشان، آنها به طور منطقي دلايلي را ارائه مي دهند كه اين استعداد برتر خود و بي توجهي‌شان نسبت به سايرين را نشان دهند بنابراين خود را در بهترين موقعيت قرار دهند. آنها خيلي زود عصباني و خشمناك مي شوند.

چنين افرادي به عنوان شخصيت هاي خود شيفته شناخته مي شوند كه تنها براي راحتي خود عمل مي كنند و آنها احتمالاً منفورتر از همه ناهنجاريهاي شخصيتي هستند. مورد Einstein را به خاطر بياوريد (۹۰۱) Malcolm مشخصاً مشكلاتي داشت كه در ميان آنها يك حس بزرگ نمايي و خود مهمي وجود داشت (معيار ۱).

او خود را با Einstein و Salk مقايسه مي كرد، افرادي كه شرافتمندانه براي رأس بودن در كل زمان رنج مي بردند مانند خودم. بي شك بزرگ نمايي Malcolm بسياري رفتارهاي او را تقويت مي‌كرد. او گستاخانه ادعا مي كرد كه اين مشكل شركت است و نه او، حتي اگر روابط او با مافوق ها و زيردستان مانع ادامه رابطه شود. يك فرد نرمال زماني را صرف بازتاب رفتار خود در مواجه با يك جبهه متحد مي كند و به طرز احمقانه عليرغم بازخورد منفي از بالاترها و پائين ها در سلسله مراتب سازماني خراب عمل نمي كند.

Malcolm مشخصاً خود مهم بود كه بايد عليرغم ناديده گرفتن سايرين حفظ و درك شود. بزرگنمايي او از زندگي خيالي تغذيه مي‌كرد كه در آن اوهام روشن و موفق تشخيص داده مي شدند (معيار ۲). به عنوان مثال او ذكر كرد كه خود را به عنوان رئيس يك شركت جديد مي‌بيند كه ايده هاي خود را وارد عمل مي كند و مي تواند تنها تصور كند كه موفقيت يك موضوع زماني است به علاوه او نيازمند اين خيالات بود تا از تصوير برتري حمايت كند كه مانع خروج او از ميانگين بالا شود. بي شك نياز او به اين برتري شامل ارتباط با پرستشي بود كه از مادرش دريافت مي كرد كه پافشاري داشت كه او كاري مهم انجام خواهد داد و روزي مهم مي شود و در تاريخ بشر نام او ثبت مي‌گردد.

Malcolm مشخصاً باهوش بود در غير اين صورت زندگيش مدت‌ها قبل پايان مي گرفت. با اين حال تخمين او از توانايي ها و انتظاراتش كه سايرين بايد به هر خواسته اش احترام مي گذاشتند از تمايز ميان واقعيت و تصور خدشه دار شده، او خبر مي داد. او معتقد بود كه خاص است و البته توسط يك روانشناس تحت درمان بود زيرا تنها فردي با درجه پزشكي مي توانست موقعيت او را درك كند (معيار ۳). بعلاوه او خاص بود كه از روشهاي جديد انجام كارها استفاده مي كرد كه البته مخالف الگوهاي سازماني بود و او در مورد اثرات آن بر زندگي سايرين ناراحت نمي شد (معيار ۷). به جاي همدردي، Malcolm انتظار داشت كه زير دست ها به آساني تشخيص دهند و به طور اتوماتيك بر هوش آنها تأثير گذارد (معيار ۵). به نظر او ناراحتي در مورد زندگي سايرين بي اهميت بود. Malcolm با ارائه چنين حسي تنها مي توانست از اطرافيان خود بهره برداري كند و بارها و بارها بي شرمانه همين كار را مي كند. (معيار ۶)

Malcolm اغلب روش درست و مناسب سروكار داشتن با ناخشنودي افرادي كه بدبخت كرده بود را ارائه مي كرد: آنها به او حسودي مي كردند. دوباره آن Malcolm نبود كه مشكل داشت بلكه سايرين توانايي هاي او را تشخيص مي دادند كه در جاده موفقيت و ثروت است و اينكه آنها چقدر تأثر آور هستند و در نتيجه موانعي را بر سر راه او مي گذاشتند (معيار ۸). آنها در مقايسه با او ديوانگاني بودند كه به دنبال چيزهاي بهترند اما به آنچيزي كه مي خواهند، نمي رسند.

با ارائه اين تصاوير روشن از Malcolm اكنون در موقعيتي هستيم تا پرسش هاي اضافي را بپرسيم تا طرح اين فصل را شكل دهيم. ابتدا طبيعي و غيرطبيعي را با هم مقايسه مي كنيم و سپس در موضوع اصلي خود شيفتگي به تنوع هايي مي رسيم. بعد از آن ديدگاه هاي روان‌پويشي و ميان فردي و ديدگاه شناختي در رابطه با شخصيت خود شيفته توصيف مي شود.

اين بخش ها از هسته شخصيتي علمي است. به وسيله‌ي جستجوي توضيح آنچه كه در شخصيت Malcolm مشاهده مي كنيم، هدف حركت فراتر از حكايت و ورود به حوزة تئوري است. هميشه تاريخ را لحظه لحظه توصيف مي كنيم و به متفكران قديمي كاري نداريم زيرا هر كدام به جنبه هاي متفاوت ناهنجاري توجه دارند. فرضيه هاي رشد نيز اغلب بررسي مي شود، اما بررسي براي ناهنجاري هاي شخصيتي در زمان اخير آزمايشي و تجربي است. پس از آن تركيب هاي زيستي رواني اجتماعي – تكامل نشان مي دهد كه چگونه وجود ناهنجاري شخصيتي از قانون تكامل تبعيت مي كند. همچنين مقايسه اي ميان خودشيفتگي و ساير ساختارهاي تئوري و بحث چگونگي گرايش و تمايل شخصيتهاي خود شيفته به توسعه و ايجاد اختلال هاي خودمحوري وجود خواهد داشت . در نهايت ما روي چگونگي درمان اختلال از طريق روان درماني تحقيق كرديم و دوباره مواد خود را از لحاظ رويكردهاي كلاسيك در اين حوزه سازماندهي نموديم: ديدگاه هاي ميان فردي، شناختي و روان پويشي.

از نرمال به غيرنرمال

به استثناء ظاهر آن از طريق تاريخ ميان سلطنتي و توانگري، شخصيت خود شيفته به نظر مي رسد تنها در اواخر قرن ۲۰ برتر و برجسته شد. خودشيفتگي در هر فرهنگي متفاوت است (۱۹۹۵ ، Capponi , warren) تجربه ما از طبقات متوسط و بالاتر آمريكايي است. طبقه بندي بين المللي بيماريها، برابر بين المللي DSM-IV شامل ناهنجاري شخصيتي نبود و بيان مي داشت كه اين فرهنگ آمريكايي در ساير مليت ها نفوذ نمي كند. به جاي آن، خودشيفتگي ممكن است يك آسيب شناختي در ارتباط با سطوح بالاتر سلسله مراتب نيازهاي مازلو باشد. افراد در مليت هاي داراي امتياز كمتر براي مثال آنقدر مشغولند كه نمي توانند بيماريها را مهار كنند و البته شايد دچار خودشيفتگي نشوند. زماني كه نيازهاي اصلي رفع شود، جستجوي خودشكوفايي وارد پيش زمينه مي شود. آسيب شناختي هاي مربوط به آن شامل ناهنجاري شخصيتي خودشيفتگي مي شود. اين ريسك به نظر مي رسد كه حتي در يك جامعه بزرگتر است و به فردگراي و خودبزرگ نمايي فشار مي آورد مانند ايالت متحده آمريكا، بعلاوه به نظر مي رسد ناهنجاري و اختلال در حرفه هايي شايع تر است كه داراي جنبه هاي غيرمعمول مي باشند از جمله قانون، طب و علم يا آن‌هايي كه قدرت ستاره دارند مانند سرگرمي، ورزش و سياست. براي بيشتر ما اين عقيده فوري و بي رنگ است كه خودشيفتگي بيشتر براي مردان است (Rienzi, Forguera, Hitchcock,1995) شايد به اين دليل مردها را بيشتر براي بهره برداري مستحق مي دانند. (Tschanz , Morf , Turner , 1998) ).

فرهنگ و خودشيفتگي گرايي:

بدليل آنكه فرهنگ هاي فردگرايي ارزش خودشناسايي را بر گروه شناسي ترجيح مي دهند، خودشيفتگي آسيب شناختي به خوبي با آن شرايط فرهنگي متناسب است. اما چگونه ممكن است آن نشأت بگيريد و در يك جامعه مجموع بيان گردد؟ در يك فرهنگ فردي، خودشيفتگي هديه خداوند به جهان محسوب مي شود. در يك جامعه هواخواه و جمعي به هر حال اصول اجتماعي در زندگي خود شيفتگي در راستاي گروه ترجيح داده مي شود و در دسترس عموم نيست به عنوان مثال در اسپانيا در قرن ۱۵ ، اين فرهنگ اجتماعي در ابتدا مخصوص مردان بود و ارثيه و ارزش خانوادگي محسوب مي شد. پسر در حقيقت بعد از پدر دومين فرد خانواده، محسوب مي شد. جاي تعجب نيست كه بسياري فاتحان اسپانيايي كه به جهان جديد وارد مي شوند و در جستجوي شانس و بخت خود هستند از اين قشر محسوب مي گردند.

بدليل آنكه اين خود بنا بر الگوهاي  فرهنگي توسعه مي يابد، فرد به دنبال فرم ها و شكل هاي مختلف خود براي توسعه در جوامع گوناگون است. Roland (۱۹۹۲) روي خانواده و خود  ما كه بيشتر مشخصه فرهنگ جمعي است و فردگرايي يا من  خود كه بيشتر مشخصه فرهنگ فردي است بحث كرده است. در آمريكا در يك جامعه فردگرايي، نمايش دروني خود بر فرد تأكيد دارد و همچنين يك خودي با محدوديتهاي خارجي كه غيرقابل نفوذ است. بنابر آن ساختارهاي خود شيفتگي فردي حرمت نفس نسبتاً مستقل است (۱۹۹۵ وCaponi , Warren). در فرهنگ هاي اجتماعي مانند ژاپن، توسعه خود دروني شامل روابط جمعي احساسي است و زندگي تعاوني و متقابل است و مرز خود قابل نفوذ و در دسترس براي همه‌ي آن هايي است كه در جمع هستند بنابر آن تركيبات خود شيفتگي ما  خود بيانگر عزت نفس حاصل از شناسايي قوي و با افتخار خانواده، گروه ها و سايرين در روابط سلسله مراتبي است. (P-80)


راستی سایت را در کانال تلگرام دانلود نایاب با کلیک بر اینجا دنبال کنید ♥
برچسب‌ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ads
جعبه ی دانلود
Download box
گزارش خرابی لینک گزارش نسخه جدید
درباره ی نویسنده
About author
admin

admin 20243 نوشته در دانلود نایاب دارد.

مشاهده تمام پست های

نظرات
Comments

دیدگاه شما

ارسال نظر
( الزامي )
(الزامي)
تبلیغات
کانال تلگرام