گزارش خرابی لینک
لینک خراب شده را به ما اطلاع دهید تا اصلاح کنیم .
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اگر نسخه ی جدید منتشر شده به ما اطلاع دهید .
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
آخرین آموزش های اندرویدی :
ads ads
اطلاعیه های سایت

مقاله سنگ های ادراری
۰۵ / مرداد / ۱۳۹۶
بازدید : 112
نظرات : 0 دیدگاه
نویسنده : admin
موضوعات : نرم افزار

فرمت :WORD                                                     تعداد صفحه :۱۲۱

فهرست
چکیده
تاریخچه                                                                                                                          ۴
مقدمه                                                                                                                           ۶
فصل اول
کلیه- نمای ظاهری                                                                                                        ۱۰
کلیه- بافت شناسی                                                                                                           ۱۲
کلیه- خونرسانی                                                                                                            ۱۳
کالیس ها،لگنچه، حالب ها-آناتومی                                                                                         ۱۴
کالیس ها،لگنچه، حالب ها-ارتباطات                                                                                        ۱۴
کالیس ها،لگنچه، حالب ها-بافت شناسی                                                                                   ۱۶
کالیس ها،لگنچه، حالب ها-خونرسانی                                                                                      ۱۶
مثانه- نمای ظاهری                                                                                                                  ۱۷
مثانه- بافت شناسی                                                                                                                   ۱۸
مثانه- خونرسانی                                                                                                                      ۱۸
کارکرد های کلیه                                                                                                                      ۱۹
تشکیل ادرار                                                                                                                            ۱۹
پالایش گلومرولی                                                                                                                     ۲۰
بازجذب توبولی و ترشح توبولی                                                                                                      ۲۱
دفع فرآورده های زائد                                                                                                                 ۲۱
تنظیم دفع الکترولیت                                                                                                                 ۲۱
تنظیم دفع اسید                                                                                                                        ۲۲
تنظیم دفع آب                                                                                                                         ۲۳
اسمولالیته                                                                                                                              ۲۳
چگالی ویژه ادرار                                                                                                                      ۲۴
هورمون ضد ادراری                                                                                                                  ۲۴
خود تنظیمی فشار خون………                                                                                               ۲۵
پاک سازی کلیوی                                                                                                                    ۲۵
سایر کارکرد های کلیه                                                                                                               ۲۶
کارکردهای حالب ،مثانه و پیشابراه                                                                                                  ۲۷
ذخیره ادرار                                                                                                                             ۲۷
دفع ادرار                                                                                                                                ۲۷
کنترل عضله                                                                                                                           ۲۷
کنترل عصبی                                                                                                                          ۲۸
درد                                                                                                                                      ۲۸
مشخات درد های ادراری                                                                                                            ۲۸
تغییرات در دفع ادرار                                                                                                                  ۲۹
نشانه های گوارشی                                                                                                                   ۲۹
معاینه فیزیکی                                                                                                                         ۲۹
برخی عوامل خطرزای اختلالات کلیوی یا ادراری                                                                              ۳۰
علایم انسداد دهانه خروجی مثانه                                                                                                  ۳۰
ادرار خونی                                                                                                                              ۳۰
بررسی آزمایشگاهی ادرار                                                                                                            ۳۲
بررسی ماکروسکوپی                                                                                                                  ۳۲
سایر تست های ادراری                                                                                                              ۳۳
تست های عملکرد کلیه                                                                                                             ۳۳
اورولیتیاز                                                                                                                                ۳۴
پاتوفیزیولوژی                                                                                                                          ۳۴
تظاهرات بالینی                                                                                                                        ۳۵
بررسی و یافته های تشخیصی                                                                                                     ۳۵
فصل دوم
سنگ های کلیوی و حالب                                                                                                          ۳۸
اتیولوژی                                                                                                                                ۳۸
تظاهرات سنگ ها                                                                                                                    ۴۰
عبور سنگ ها                                                                                                                         ۴۰
سایر سندروم ها                                                                                                                       ۴۱
فعالیت بیماری سنگ کلیه                                                                                                          ۴۱
پاتوژنز سنگ ها                                                                                                                       ۴۲
حالت فوق اشباع                                                                                                                      ۴۲
هسته سازی                                                                                                                           ۴۳
مهار کننده های تشکیل کریستال ها                                                                                             ۴۴
یون های ادراری                                                                                                                      ۴۵
انواع سنگ های کلسیمی                                                                                                           ۴۹
 نفرولیتیازیس هیپرکلسیوریک جذبی                                                                                             ۵۰
  نفرولیتیازیس هیپر کلسیوریک باز جذبی                                                                                         ۵۱
نفرولیتیازیس هیپرکلسیوریک کلیوی                                                                                               ۵۲
نفرولیتازیس کلسیمی هیپراوریکوزوریک                                                                                           ۵۲
نفرولیتازیس کلسیمی هیپراگزالوریک                                                                                               ۵۲
نفرولیتیاز یس کلسیمی هیپواسیتر اتوریک                                                                                         ۵۴
سنگ های غیر کلسیمی                                                                                                              ۵۴
استرووایت                                                                                                                              ۵۴
 اسید اوریکی                                                                                                                          ۵۵
سیستین                                                                                                                                ۵۶
گزانتین                                                                                                                                 ۵۷
  سنگ های ایندیناویر                                                                                                              ۵۸
نادر                                                                                                                                      ۵۸
جدول۲-۱                                                                                                                             ۵۹
علایم ونشانه ها                                                                                                                      ۶۱
درد:                                                                                                                                     ۶۱
درد کولیکی کلیه ودرد غیر کولیکی کلیه                                                                                           ۶۱
۱-کالیس کلیه                                                                                                                        ۶۲
۲-  لگنچه کلیه                                                                                                                      ۶۲
۳- حالب فوقانی و میانی                                                                                                           ۶۵
۴- حالب دیستال                                                                                                                     ۶۵
هماچوری(هماتوری)                                                                                                                 ۶۶
عفونت                                                                                                                                  ۶۶
تب همراه                                                                                                                              ۶۷
تهوع و استفراغ                                                                               &

لینک ساده محصول <a href=’http://book114.ir/buy_product_step2/7408/140/پایان-نامه-سنگ-های-ادراری’>پایان نامه سنگ های ادراری</a>
لینک تصویری محصول پایان نامه سنگ های ادراری <a href=’http://book114.ir/buy_product_step2/7408/140′> <img src=’http://book114.ir/images/product/product-1489854357product-1482749233product-1476707140product-14344653024.png’ alt=’پایان نامه سنگ های ادراری’ style=’width: 70px; height: 100px;’ /></a>
لینک جعبه توضیحات محصول <script type=’text/javascript’>var pid=7408, uid=140;</script> <script type=’text/javascript’ src=’http://book114.ir/bazaryab_product_box.js’></script>

راستی سایت را در کانال تلگرام دانلود نایاب با کلیک بر اینجا دنبال کنید ♥
ads
جعبه ی دانلود
Download box
گزارش خرابی لینک گزارش نسخه جدید
درباره ی نویسنده
About author
admin

admin 20243 نوشته در دانلود نایاب دارد.

مشاهده تمام پست های

نظرات
Comments

دیدگاه شما

ارسال نظر
( الزامي )
(الزامي)
تبلیغات
کانال تلگرام