گزارش خرابی لینک
لینک خراب شده را به ما اطلاع دهید تا اصلاح کنیم .
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اگر نسخه ی جدید منتشر شده به ما اطلاع دهید .
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
آخرین آموزش های اندرویدی :
ads ads
اطلاعیه های سایت

مقاله نقش سیال حفاری در کاهش هزینه ها
۰۲ / مرداد / ۱۳۹۶
بازدید : 112
نظرات : 0 دیدگاه
نویسنده : admin
موضوعات : نرم افزار

فرمت :WORD                                                     تعداد صفحه :۱۰۸

فهرست مطالب

عنوان                                                                              صفحه

پیش گفتار                                                                            ۱

فصل اول : سیال حفاری

 

۱-۱ مقدمه                                                                            ۴

۱-۲ هرزروی سیال حفاری                                                         ۵

۱-۳ انواع سیالات حفاری                                                           ۷

۱-۳-۱ گازها                                                                   ۷

 

۱-۳-۱-۱ معایب سیالات گازی                                       ۸

۱-۳-۱-۲ محاسن سیالات گازی                                      ۹

 

۱-۳-۲ مایعات                                                                 ۱۰

 

۱-۳-۲-۱ موارد استفاده از آب                                       ۱۱

۱-۳-۳ ذرات کلوئیدی                                                         ۱۲

۱-۳-۴ گل حفاری                                                             ۱۲

۱-۳-۴ امولوسیون هیدروکربن های نفتی در آب                           ۱۲

۱-۳-۵ ترکیبی از دو نوع سیال حفاری                                     ۱۲

عنوان                                                                              صفحه

۱-۴ سیال حفاری پایه روغنی                                                      ۱۳

۱-۵ سیال حفاری پایه آبی                                                           ۱۴

۱-۶ سیال حفاری پایه سنتزی                                                       ۱۵

فصل دوم : گل حفاری

۲-۱ انواع گل های حفاری                                                           ۱۶

۲-۱-۱ گل های روغنی                                                        ۱۶

۲-۱-۲ گل های امولوسیونی پایه آبی                                         ۱۷

 

۲-۱-۳ گل های امولوسیونی پایه نفتی                                        ۱۸

 

۲-۱-۴ گل های رسی                                                          ۱۹

 

۲-۲ وظایف گل حفاری                                                              ۲۰

 

۲-۲-۱ تمیز کردن چاه                                                          ۲۱

۲-۲-۲ خنک کاری                                                              ۲۴

۲-۲-۳ روان کردن                                                              ۲۵

۲-۲-۴ پر کردن منافذ                                                           ۲۶

۲-۲-۵ کنترل فشار                                                              ۲۷

عنوان                                                                              صفحه

 

۲-۲-۶ معلق نگه داشتن                                                            ۲۸

۲-۲-۷ ترخیص شن                                                                ۲۹

۲-۲-۸ تحمل وزن لوله های حفاری                                              ۳۰

۲-۲-۹ دریافت اطلاعات                                                           ۳۱

۲-۲-۱۰ انتقال توان هیدرولیک پمپ ها به مته                                  ۳۲

۲-۳ بنتونیت                                                                         ۳۳

۲-۴ تهیه گل بنتونیتی                                                               ۳۴

۲-۵ فوائد استفاده از گل حفاری در چاه های نفتی                               ۳۵

۲-۶ افزودن ملاس                                                                  ۳۶

۲-۷ انواع رس                                                                      ۳۸

۲-۸ تعیین ماهیت رس                                                             ۳۹

۲-۹ ذرات کلوئیدی                                                                 ۴۰

فصل سوم : تینر                                                            

۳-۱ انواع تینر                                                                      ۴۱

۳-۱-۱ تینرهای معدنی                                                        ۴۲

عنوان                                                                              صفحه

 

۳-۱-۲ تینرهای آلی                                                                ۴۴

۳-۲ مهمترین تینرهای ساخته شده                                                ۴۶

فصل چهارم : حفاری بوسیله هوا

۴-۱ حفاری تحت تعادل                                                            ۴۸

۴-۲ روش های حفاری با هوا                                                     ۵۰

۴-۲-۱ روش تر                                                               ۵۰

۴-۲-۲ روش خشک                                                           ۵۱

فصل پنجم : سیال حفاری هزینه ها را تا ۱۰%

               در هر فوت کاهش می دهد 

۵-۱ مقدمه                                                                           ۵۲

۵-۲ زمینه میدان                                                                    ۵۴

۵-۳ انتخاب مته و هیدرولیک                                                     ۵۵

۵-۴ مایع حفاری                                                                    ۵۶

۵-۵ نتیجه استفاده از سیال حفاری                                                ۵۹

۵-۶ بالا بردن rop                                                                ۶۲

 

 

 

عنوان                                                                              صفحه

 

۵-۷ خلاصه کارهای انجام شده                                                   ۶۳

۵-۸ نتیجه                                                                           ۶۵

فصل ششم : تصفیه گل حفاری                                                    

۶-۱ مقدمه                                                                           ۶۶

۶-۲ سیستم های تصفیه گل حفاری                                                ۶۸

۶-۲-۱ سیستم solid control                                                ۶۹

۶-۲-۲ سیستم zero discharge                                           ۷۱

۶-۳ بازیافت گل های حفاری                                                      ۷۲

۶-۴ کاهش حجم پسماند                                                            ۷۴

۶-۵ به حداقل رساندن حجم باطله به کمک نرم افزار                           ۷۵

۶-۶ به حداقل رسانی حجم باطله توسط دستگاه های فرآوری                  ۷۷

۶-۷ کاربرد خشک کن ورتیکال بست                                            ۷۸

۶-۸ تشریح سیستم                                                                  ۷۹

۶-۹ سیستم اداره سیال                                                             ۸۲

۶- ۱۰ نتیجه گیری                                                                ۸۴

منابع                                                                                 ۸۹

تقدیم به پدر و مادر عزیزم که تک تک روزهای زندگی خود را

مدیون آنها هستم .

ضمن سپاس از خداوند منان ، از استاد ارجمند جناب آقای مهندس شکوفه که در

تهیه و تکمیل این پروزه مرا یاری نمودند کمال تشکر را دارم .

پیش گفتار

امروزه علم سيال شناسي و نيز مهندسي گل وسعت وگستردگي زيادي پيدا كرده است بطوريكه در حال حاضر اين رشته به صورت تخصصي و فني در مقاطع دكتري تحت عنوان مهندسي گل تدريس مي شود .

در طي عمليات حفاري چه در صنايع نفت و چه در صنعت معدنكاري مهمترين عوامل و فاكتورها در رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده سيال حفاري مي باشد زيرا با توجه به خصوصيات فيزيكي و شيميايي كه هر يك از سيالات دارند به پيشرفت عمليات كمك شاياني مي كنند . به عنوان مثال از طريق گل مي توان به نوع سازند زمين شناسي كه در حال حفر شدن است پي برد و يا از بروز اتفاقات بسيار مخرب و خطرناك همچون فوران چاه جلوگيري كرد .

اولين چاه نفتي مربوط مي شود به ژوئن سال ۱۸۵۹ كه در كنار يك چشمه نفتي در پنسيلوانيا حفر شد و در ۲۷ اوت همان سال در عمق ۲۱ متري به نفت رسيد . اين چاه توسط شخصي به نام ادوين دريك حفر شد و او اولين كسي بود كه نفت را از چاهي كه با وسايل مكانيكي ساده حفر شده بود استخراج كرد . به نوعي مي توان گفت كه جرقه ايجاد صنعت گل از همان سالها زده شد و تا به حال پيشرفت و ترقي قابل توجهي نموده است .

در چاه هاي نفتي به علت عمق زياد و وجود فشارهاي ئيدروستاتيكي بالا و نيز

فشارهاي زمين ايستايي (over burden pressure ) بايد از سيالاتي استفاده كرد كه چندين خواص شيميايي مختلفي داشته باشند تا بتوان از اين سيال براي چندين هدف مختلف استفاده كرد به عنوان مثال بايد وزن آن توانايي كنترل طبقات را داشته باشد و يا بتواند به خوبي متة حفاري را روغنكاري و خنك كند و نيز به مخزن نفتي ما آسيبي نرساند و راحت بتواند توسط پمپ هاي گل ، پمپ شود يا به عبارتي ديگر گرانروي آن به اندازه اي باشد كه فشار به پمپ هاي گل وارد نسازد .

گل هاي حفاري از طريق پمپ به رشته لوله هاي حفاري وارد مي شود و با سرعت بسيار زياد از سر نازل هاي مته به درون چاه مي ريزد و از فضاي بين رشته لوله  حفاري و ديوارة چاه ( فضاي آنالوس ) به سطح زمين منتقل مي شود . وقتي كه گل به سطح زمين مي رسد گل قبل از بازگشت به مدار بررسي سرندهايي ريخته مي شود كه توسط آن ها ذراتي كه در اثر حفاري سازند وارد گل شده اند خارج مي شود . اين سرندها بر اساس اندازة ذرات ، مش بندي شده اند . به عنوان مثال براي جدا كردن ، ذرات رس بر روي سرندي به نام shale shaker ريخته مي شود و بعد در تانكي به نام mud tank ذخيره مي شوند . بر اساس تركيباتي كه دارد تصفيه مي شود و مجددا به

مدار گردش گل باز مي گردد .

از روي تركيباتي كه گل زمان خارج شدن از چاه دارد مي توان تا حدود زيادي به مطالبي پيرامون چاه پي برد از آن جمله مي توان از ميزان گاز درون گل و يا ميزان آب گل حفاري و نيز نوع جامداتي كه در آن وجود دارند به اطلاعاتي هرچند مختصر ولي بسيار مهم پي برد .

با توجه به مطالبي كه ذكر شد به خاطر اهميت و حساسيتي كه اين مقوله دارد تلاش هاي بسياري براي پيشرفت اين صنعت مي شود .

در اين تحقيق سعي شده است  انواع سيالات حفاري معرفي شود و همچنين نقش كليدي هر يك از آن ها در طي عمليات حفاري تعيين شود تا با استفاده از هر يك از آن ها در زمان مشخص بتوان هزينه هاي حفاري را كاهش دهيم و راندمان عمليات را بالا ببريم .


راستی سایت را در کانال تلگرام دانلود نایاب با کلیک بر اینجا دنبال کنید ♥
ads
جعبه ی دانلود
Download box
گزارش خرابی لینک گزارش نسخه جدید
درباره ی نویسنده
About author
admin

admin 20243 نوشته در دانلود نایاب دارد.

مشاهده تمام پست های

نظرات
Comments

دیدگاه شما

ارسال نظر
( الزامي )
(الزامي)
تبلیغات
کانال تلگرام