گزارش خرابی لینک
لینک خراب شده را به ما اطلاع دهید تا اصلاح کنیم .
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اگر نسخه ی جدید منتشر شده به ما اطلاع دهید .
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
آخرین آموزش های اندرویدی :
ads ads
اطلاعیه های سایت

مقاله پياده سازي وب سايت آزمون آن لاین
۰۳ / مرداد / ۱۳۹۶
بازدید : 112
نظرات : 0 دیدگاه
نویسنده : admin
موضوعات : نرم افزار

فرمت :WORD                                                     تعداد صفحه :۱۰۵

فهرست مطالب

 

عنوان صفحه
مقدمه…………………………………………………. ۱
فصل يکم – داده کاوي  ……………………………….. ۲
۱-۱- مقدمه اي بر داده کاوي ………………………….. ۲

۱-۲- چه چيزي سبب پيدايش داده کاوي شده است ؟ ……………

۴

۱-۳- فرآيند داده کاوي  ………………………………

۷

۱-۴- مراحل کشف دانش …………………………………

۸
۱-۵- داده کاوي و انبار داده ها  ……………………… ۱۳
۱-۶- خلاصه سازي و به تصوير در آوردن داده ها…………….. ۱۵

۱-۷– مدل هاي پيش بيني داده ها ………………………..

۱۶

۱-۷-۱- Classification ……………………………………

۱۶

۱-۷-۲- Regression ……………………………………..

۱۶
۱-۷-۳- Time Series…………………………………… ۱۷
۱-۸- مدل ها و الگوريتم هاي داده کاوي …………………. ۱۷
۱-۸-۱- Decision trees ……………………………….. ۱۷
۱-۸-۲- Rule Induction ……………………………….. ۲۰
فصل دوم – روش های کاهش داده ها  
۲-۱- کاهش داده …………………………………….. ۲۱
۲-۲- ابعاد مجموعه داده های بزرگ………………………. ۲۲
۲-۲-۱- زمان محاسبه ………………………………….. ۲۴
۲-۲-۲- دقت پيشگويانه/توصيفي…………………………… ۲۴
۲-۲-۳- ارائه مدل داده کاوي……………………………. ۲۴
۲-۳- کاهش ویژگی ها………………………………….. ۲۶
۲-۴- تجزيه و تحليل عنصر اصلي…………………………. ۴۱
۲-۵- کاهش مقادير …………………………………… ۴۶
۲-۶- گسسته سازي ويژگي :تکنيک Chimerge…………………. ۵۲
۲-۷- کاهش موارد (حالات)………………………………. ۶۰
فصل سوم- مدیریت ارتباط با مشتری  
۳-۱- تجريه و تحليل………………………………….. ۶۷
۳-۲- توضيح داده ها………………………………….. ۶۸
۳-۳- تجزيه و تحليل داده هاي به دست آمده……………….. ۷۰
۳-۴- شماي مدل………………………………………. ۷۵
۳-۴-۱- مدل هاي برگشت منطقي……………………………. ۷۶
۳-۴-۲- Rdial Basis Function Network………………………….. ۷۹
۳-۴-۳- مدل هاي درخت رده بندي………………………….. ۸۱
۳-۴-۴- مدل هاي نزديکترين همسايگي (Nearrest-neighbour…………. ۸۸
۳-۵- مقايسه ي مدل…………………………………… ۸۹
فصل چهارم-آجاکس  
۴-۱- معرفي اجاکس……………………………………. ۹۵
۴-۲- Httprequest آجاکس………………………………. ۹۷
۴-۳- شي XMLHttpRequest………………………………. ۹۷
۴-۴- ارسال يک درخواست به سرور………………………… ۹۸
۴-۵- مقايسه معماري Asp.net AJAx ExtensionsوAsp.net2…….. ۱۰۰
۴-۵-۱- معماري Asp.net AJAX Extention…………………… ۱۰۰
۴-۵-۲- معماري Asp.net2………………………………. ۱۰۰
۴-۶-۱- کنترل UpdatePanel……………………………… ۱۰۲
۴-۶-۲- راه اندازها…………………………………… ۱۰۴
۴-۶-۲-۱- راه اندازغيرهمگام……………………………. ۱۰۴
۴-۶-۲-۲- راه انداز PostBack ………………………….. ۱۰۴
۴-۶-۳- Timer………………………………………… ۱۰۴
۴-۶-۴- UpdateProgress………………………………… ۱۰۵
فصل پنجم – سيلورلايت  
۵-۱- سيلورلايت چيست؟…………………………………. ۱۰۸
۵-۲- Does Dom به چه معناست؟………………………….. ۱۱۲
۵-۳- توضيحاتي در مورد نسخه سيلورلايت ………………….. ۱۱۳
۵-۴- نصب سيلورلايت plug-in……………………………. ۱۱۵
۵-۵- دريافت Silverlight SDK………………………….. ۱۱۹
فصل ششم- توضيحاتي در رابطه با پروژه  
۶-۱- معرفی معماری سه لایه…………………………….. ۱۲۳
۶-۲- ايجاد متدهاي insert، update، delete به صورت سفارشي ………. ۱۲۶
۶-۳- ايجاد کلاسهاي BLL ………………………………. ۱۳۰
۶-۳-۱-۱- افزودن کارمند به ليست کارمندان………………… ۱۳۲
۶-۳-۱-۲-  ويرايش پروفايل کارمند……………………….. ۱۳۲
۶-۳-۲- OrdersBLL…………………………………….. ۱۳۳
۶-۳-۲-۱- ايجاد پروسيجر WickerBasket ………………….. ۱۳۳
۶-۳-۲-۲- افرودن پروسجر به DataSet و ايجاد TableAdapter………. ۱۳۴
۶-۳-۳- استفاده از WickerbasketTableadapter در OrderBLL ………… ۱۳۷
۶-۳-۳-۱- افزودن به سبد خريد…………………………… ۱۳۷
۶-۳-۳-۲- حدف از سبد خريد……………………………… ۱۳۷
۶-۴- طراحي لايه ي ارائه……………………………….. ۱۳۸
۶-۴-۱- صفحه اصلي (HomePage)…………………………… ۱۳۸
۶-۴-۲-  صفحه عضويت مشتري……………………………… ۱۴۲
۶-۴-۳-  صفحه کالاهاي موجود…………………………….. ۱۴۳
۶-۴-۴-  صفحه نمايش سبد خريد…………………………… ۱۴۵
۶-۴-۵-  صفحه پرداخت هزينه…………………………….. ۱۴۶
۶-۴-۶-  صفحه ورود کالا………………………………… ۱۴۸
۶-۴-۷-  صفحه ثبت اپراتور……………………………… ۱۴۸
۶-۴-۸- ارزیابی مشتری با روش رگرسیون……………………. ۱۴۹
۶-۵- DataBase………………………………………. ۱۵۳
۶-۵-۱-  جدول مشتري…………………………………… ۱۵۴
۶-۵-۲- جدول اپراتور………………………………….. ۱۵۵
۶-۵-۳-  جدول سفارشات…………………………………. ۱۵۶
۶-۵-۴-  جدول محصولات………………………………….. ۱۵۶
۶-۵-۵- جدول غرفه ها………………………………….. ۱۵۷
۶-۵-۶- جدول پرداخت…………………………………… ۱۵۷
۶-۵-۷-  جدول پرداخت هزينه…………………………….. ۱۵۸
۶-۵-۸-  جدول متطقه…………………………………… ۱۵۸
۶-۵-۸-  جدول Admin…………………………………… ۱۵۸
فصل هفتم-نتیجه گیری…………………………………. ۱۶۰
منابع……………………………………………… ۱۶۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکلها

 

                     عنوان صفحه
شکل۱-۱- داده کاوي به عنوان يک مرحله از فرآيند کشف دانش….. ۵
شکل ۱-۲- فرآيند داده کاوي……………………………. ۷
شکل ۱-۳- سير تکاملي صنعت پايگاه داده………………….. ۱۰
شکل ۱-۴- معماري يک نمونه سيستم داده کاوي………………. ۱۱
شکل ۱-۵- استخراج داده ها از انبار داده ها……………… ۱۴
شکل ۱-۶- استخراج داده ها از چند پايگاه داده……………. ۱۵
شکل ۱-۷- درخت تصميم گيري…………………………….. ۱۸
شکل۲-۱ گسسته سازي ويژگي سني………………………….. ۴۷
شکل ۳-۱- شرایط توزیع a میزان پرداختی (b) میزان محصول خریداری شده……………………………………………….. ۷۴
شکل ۳-۲- تکامل سرعت پايين شبکهRBF…………………….. ۸۰
شکل ۳-۳-ارزيابي دقت بي نظمي براي درخت بي نظمي با افزايش شماره ي سطح………………………………………… ۸۲
شکل ۳-۴- درخت انتخاب CHAID…………………………… ۸۷
شکل ۴-۱–  کنترل هاي Server  و اتصال کننده سرويس هاي کاربردي و ارتباطات ناهمزمان…………………………………… ۱۰۰
شکل ۴-۲- Page Framework و کنترلهاي سرور و سرويس هاي کاربردي… ۱۰۱
شکل ۵-۱- تعامل بين مرورگر وب پلير سيلورلايت و XAML و HTML ۱۱۰
شکل۵-۲- معماري سيلورلايت……………………………… ۱۱۱
شکل۵-۳- مقايسه ي سيلورلايت ۱٫۰ و ۱٫۱…………………….. ۱۱۴
شکل ۵-۴- نصب استاندارد سيلورلايت………………………. ۱۱۶
شکل ۵-۵-  کليک بر روي نصب سيلورلايت……………………. ۱۱۷
شکل ۵-۶- نمايشي از انيميشن سيلورلايت…………………… ۱۱۸
شکل۵-۷- نصب in-place…………………………………… ۱۱۹
شکل ۵-۸- نمايش لينک SDK……………………………… ۱۲۰
شکل ۵-۹- نمايش فلودرهايي براي نصب SDK…………………. ۱۲۲
شکل ۶-۱- چگونگی ارتباط لایه دستیابی به داده ها و پایگاه داده و رابط کاربر……………………………………….. ۱۲۴
شکل ۶-۲- انتخاب پابگاه داده مورد نظر………………….. ۱۲۵
شکل ۶-۳- پیکربندی TabelAdapter………………………….. ۱۲۶
شکل ۶-۴- ويزارد مربوط به table adapter…………………….. `۱۲۷
شکل ۶-۵-تنظیم متد Update……………………………… `۱۲۷
شکل ۶-۶-انتخاب نام برای متد………………………….. `۱۲۸
شکل ۶-۷-تایید صحت عملیات پیکربندی TableAdapter……………. ۱۲۸
شکل ۶-۸- شمایی از معماری سه لایه………………………. ۱۳۰
شکل ۶-۹-کلاسهای موجود در لایه ی نجاری…………………… ۱۳۱
شکل ۶-۱۰- انتخاب پروسیجر ……………………………. ۱۳۵
شکل ۶-۱۱-انتخاب پروسیجر WickerBasket…………………….. ۱۳۶
شکل ۶- ۱۲- TabelAdapter با نام WickerBasket…………………. ۱۳۷
شکل ۶- ۱۳- انتخاب ObjectDataSource بعنوان رابط دیتابیس……… ۱۳۹
شکل ۶- ۱۴- انتخاب متد SelectCategories() جهت نمایش داده ها……. ۱۴۰
شکل ۶- ۱۵- صفحه ی اصلی………………………………. ۱۴۱
شکل ۶- ۱۶ –انتخاب CategoriesBLL به عنوان کلاس مرتبط با ObjectDataSource ۱۴۲
شکل ۶- ۱۷- صفحه عضويت مشتري………………………….. ۱۴۳
شکل ۶- ۱۸- صفحه ي کالاهاي موجود در غرفه ۳……………….. ۱۴۴
شکل ۶-۱۹- صفحه ي نمايش سبد خريد………………………. ۱۴۵
شکل ۶- ۲۰ – صفحه ي پرداخت هزينه(از طريق شماره حساب)…….. ۱۴۷
شکل ۶- ۲۱ – صفحه ي پرداخت هزينه (در هنگام تحويل)……….. ۱۴۷
شکل ۶- ۲۲- صفحه ي ورود کالا…………………………… ۱۴۸
شکل ۶-۲۳- صفحه ثبت اپراتور…………………………… ۱۴۹
شکل ۶-۴۲- صفحه ی معیارهای ارزشیابی……………………. ۱۴۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدولها

 

                     عنوان صفحه
جدول ۲-۲   ماتريس همبستگي براي داده هاي Iris…………….. ۴۳
جدول۲ – ۳ مقاديرويژه براي داده هاي Iris…………………. ۴۵
جدول ۴-۲ مجموعه داده ها بر روي ويژگي   مرتب شده پيوسته با کلاس هاي متناظر ۵۵
جدول ۵-۲ یک جدول احتمال براي داده ها دسته بندی………….. ۵۶
جدول ۶ جدول احتمال براي فواصل [۷٫۵,۸٫۵] و[۸٫۵,۱۰]………….. ۵۷
جدول ۷جدول احتمال براي فواصل [۰,۷٫۵] و[۷٫۵,۱۰]……………. ۵۹
جدول ۸ جدول احتمال براي فواصل [۰,۱۰] و [۱۰,۴۲]…………… ۶۱
جدول ۳-۱- متغيرهاي مورد استفاده مشتري…………………. ۷۰
جدول ۳-۲- توزيع متغيرهاي پاسخگو………………………. ۷۲
جدول ۳-۳- توزيع شرطي متغيرهاي تشريحي، روي متغيرهاي socio….. ۷۲
جدول ۳-۴– احتمال دسته بندي متغيرپاسخگو و متغير قسط……… ۷۲
جدول ۳-۵-داده های بررسی شده……………………….. ۷۷
جدول ۳-۶- انتخاب مدل بازگشت منطقي…………………….. ۷۸
جدول ۳-۷- قانون ها در درخت بي نظمي……………………. ۸۳
جدول ۳-۸- ماتريس بهم ريختگي براي مدل بازگشت منطقي………. ۹۰
جدول ۳-۹- ماتريس بهم ريختگي براي درخت بی نظمی CART……… ۹۱
جدول ۳-۱۰- ماتريس بهم ريختگي در شبکه ي RBF…………….. ۹۲
جدول ۳-۱۱– ماتريس بهم ريختگي در مدل nearest-neigbour ………… ۹۲
جدول ۳-۱۲- خلاصه اي از مقايسه ي misclassification   خطاها………. ۹۴
جدول۵-۱-  ليست سيستم عامل هاو مرورگرهاي پشتيباني شده توسط سيلورلايت  ………………………………………….. ۱۱۲

راستی سایت را در کانال تلگرام دانلود نایاب با کلیک بر اینجا دنبال کنید ♥
برچسب‌ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ads
جعبه ی دانلود
Download box
گزارش خرابی لینک گزارش نسخه جدید
درباره ی نویسنده
About author
admin

admin 20243 نوشته در دانلود نایاب دارد.

مشاهده تمام پست های

نظرات
Comments

دیدگاه شما

ارسال نظر
( الزامي )
(الزامي)
تبلیغات
کانال تلگرام