گزارش خرابی لینک
لینک خراب شده را به ما اطلاع دهید تا اصلاح کنیم .
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اگر نسخه ی جدید منتشر شده به ما اطلاع دهید .
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
آخرین آموزش های اندرویدی :
ads ads
اطلاعیه های سایت

پایان نامه پزشکی
۰۲ / مرداد / ۱۳۹۶
بازدید : 18
نظرات : 0 دیدگاه
نویسنده : admin
موضوعات : نرم افزار

فرمت :WORD                                                     تعداد صفحه :۱۲۷

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 صفحه

 

چكيده

 
مقدمه  
فصل اول: كليات  
۱-۱- آناتومي پستان ۱
۱-۲- بافت شناسي پستان ۵
۱-۳- فيزيولوژي پستان ۱۰
۱-۴- تاريخچه كشف هورمون پرولاكتين و شرح اعمال آن در شيردهي از ديدگاه بيولوژي سلولي ۱۳
الف- تاريخچه كشف پرولاكتين ۱۳
ب- مهار عمل پرولاكتين ۱۴
ج- محرکهای پرولاكتين ۱۴
د- اعمال پرولاكتين از ديدگاه بيولوژي سلولي ۱۴
هـ ارزيابي پرولاكتين ۱۵
و- نقش پرولاكتين در لاكتوژنز ۱۵
۱-۵ شير مادر، محتويات و فوايد آن ۱۶
الف- آغوز (کلستروم) ۱۶
ب- بررسي تفاوت آغوز و شير موقتی ۱۷
ج- محتويات و فوايد شير مادر ۱۷
۱-۶- تغذيه با شير مادر ۱۹
الف- ناکافی بودن شیر مادر ۲۰
ب- موارد قابل توجه در طی شیردهی ۲۲
ج- جلوگیری از بارداری در زمان شیردهی ۲۴
د- از شیرگیری ۲۵
۱-۷- اثرات شير مادر بر سيستم‌هاي گوناگون بدن نوزاد ۲۵
الف- تأثير شير مادر بر استخوان سازي نوزاد ۲۵
ب- تأثير شير مادر بر رشد و تكامل سيستم عصبي نوزاد ۲۶
ج- تأثير شير مادر بر سيستم ايمني نوزاد و حمايت ايمونولوژيك غير قابل جايگزيني آن ۲۶
د- تأثير شير مادر بر تعادل وزن، قد و رشد نوزاد ۲۷
هـ تأثير شير مادر بر سيستم تنفسي نوزاد ۲۷
و- تأثير شير مادر بر سيستم قلب و عروق نوزاد در سالهاي آتی زندگي ۲۸
ز- تأثير شير مادر بر سيستم گوارشي نوزاد ۲۸
ح- تأثير شير مادر بر سيستم شنوايي نوزاد ۲۸
ط- تأثير شير مادر بر كاهش ميزان كم خوني نوزاد ۲۹
ی- تأثیر شير مادر در پيشگيري از ديابت نوع ۲ ۲۹
ک- تأثير تغذيه با شير مادر بر مننژيت ناشي از هموفيلوس آنفلوآنزا ۲۹
۱-۸- فوايد شيردهي بر مادر شيرده ۲۹
۱-۹- مقايسه محتواي شير مادر با شير گاو ۳۰
۱-۱۰- محتواي شير خشك و مضرات آن در مقايسه با شير مادر ۳۱
۱-۱۱- خطرات شیرخشک ۳۴
۱-۱۲- موارد منع شيردهي ۳۴
۱-۱۳- مادران شيرده شاغل ۳۵
۱-۱۴- تأثیر الكل بر شيردهي ۳۶
۱-۱۵- تأثير سيگار بر شيردهي ۳۸
۱-۱۶- بيماريهاي پستان ۳۹
۱-۱۶-۱- ناهنجاريهاي رشد پستان ۳۹
۱-۱۶-۲- ترشّحات غير طبيعي پستان ۳۹
۱-۱۶-۳- غدد پستان ۴۰
۱-۱۶-۴- ترك و زخم نوك پستان، راههاي پيشگيري و درمان ۴۲
۱-۱۶-۵- پديده رينود ۴۳
۱-۱۶-۶- حساسيت موضعي پستان ۴۴
۱-۱۶-۷- تورم و پرخوني پستان ۴۵
۱-۱۶-۸- التهاب پستان ۴۶
۱-۱۶-۹- آبسه پستان ۴۶
۱-۱۷- شيردهي و داروها ۴۶
۱-۱۷-۱- فاكتورهاي مؤثر در ترشّح دارو و ورود آن به داخل شير ۴۷
۱-۱۷-۲- مكانيزم انتقال داروها به داخل شير ۴۸
۱-۱۷-۳- دسته داروها بر حسب مضر یا بی ضرر بودن در طي شيردهي ۴۸
۱-۱۷-۳-۱- دسته داروهاي بي‌ضرر در طي شيردهي ۴۸
۱-۱۷-۳-۲- دسته داروهايي كه در طي شيردهي كمتر ايمن هستند ۵۱
۱-۱۷-۳-۳- دسته داروهايي كه در طي شيردهي خطرناك هستند ۵۲
۱-۱۷-۴- موارد قابل ذکر در مورد مصرف داروها در طي شيردهي ۵۳
۱-۱۷-۵- دم كرده‌هاي گياهي بي‌ضرر در طي شیردهی ۵۴
۱-۱۷-۶- اشعه X و اسكن‌ها در طي شيردهي ۶۵
فصل دوم: محركهاي شيردهي (گياهي و شيميايي)  
۲-۱- گياهان داروئي محرك شيردهي ۶۶
۲-۲- قطره گياهي شيرافزا ۸۱
۲-۲-۱- مواد مؤثره گياهان موجود در قطره شيرافزا ۸۱
۲-۲-۲- فارماكولوژي ۸۲
۲-۳- محركهاي شيميايي: داروهاي محرك شيردهي ۹۳
۲-۳-۱- متوكلوپراميد، دارويي با عارضه جانبي شيرافزايي ۹۳
فصل سوم: بررسي آماري و نتايج  
۳-۱- مطالب جمع‌آوري شده حاصل از نظريات ۲۰۰ پزشك (متخصص زنان، اطفال و ماما) ۱۰۰
۳-۱-۱- بررسي معيارهاي پزشكان در مورد سنجش كافي بودن ميزان شير مادر ۱۰۰
۳-۱-۲- بررسي علل ناكافي بودن ميزان شير مادر ۱۰۰
۳-۱-۳- موارد ذكر شده به منظور افزايش شيردهي در درجه اول ۱۰۰
۳-۱-۴- بررسي آمار بدست آمده از پزشكان (بر حسب درصد) ۱۰۱
۳-۱-۵- علل تجويز فرآورده های خوراکی متوكلوپراميد ۱۰۱
۳-۱-۶- علل تجويز قطره شير افزا ۱۰۱
۳-۱-۷- علل عدم تجويز فرآورده های خوراکی متوكلوپراميد توسط آن دسته از پزشكان كه آنرا تجويز نمي‌كنند ۱۰۱
۳-۱-۸- علل عدم تجويز قطره شيرافزا توسط آن دسته از پزشكان كه آنرا تجويز نمي‌كنند ۱۰۲
۳-۱-۹- ساير موارد دارويي تجويز شده به منظور افزايش شير مادر ۱۰۲
۳-۲- ترسيم نتايج حاصل به صورت جدول و نمودار ستوني ۱۰۳
۳-۳- استفاده از روش آماري مجذور خي ۱۰۴
۳-۴- آزمون فرض صفر و مقابل و ترسيم جدول فراواني‌هاي مورد انتظار بر اساس آن ۱۰۴
۳-۵- فرمول مجذور خي و محاسبات ۱۰۵
فصل چهارم  
بحث و نتيجه‌گيري ۱۰۶
خلاصه انگليسي ۱۰۸
فصل پنجم: مراجع  

 

 

منابع:

۱٫ دكتر زرگري  علي؛ گياهان داروئي  جلد اول؛ مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران؛ چاپ هفتم؛ ۱۳۷۶٫

۲٫ دكتر زرگري  علي؛ گياهان داروئي  جلد دوم؛ مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران؛ چاپ ششم؛ ۱۳۷۵٫

۳٫ دكتر زرگري  علي؛ گياهان داروئي  جلد سوم؛ مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران؛ چاپ ششم؛ ۱۳۷۵٫

۴٫ دكتر زرگري  علي؛ گياهان داروئي  جلد چهارم؛ مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران؛ چاپ ششم؛ ۱۳۷۶٫

۵٫ دكتر زرگري  علي؛ گياهان داروئي  جلد پنجم؛ مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران؛ چاپ پنجم؛ ۱۳۷۴٫

۶٫ دكتر رخشان  محمد؛ فيزيولوژي پزشكي گايتون؛ ترجمه دكتر نياوراني  احمد رضا – جلد دوم؛ مؤسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزاده؛ نشر طبيب؛ چاپ اول تابستان ۱۳۷۵٫

۷٫ دكتر خدمت  حسين، دكتر علمداري  شهرام؛ چكيده پزشكي، بيماريهاي داخلي (اصول طب داخلي  هاريسون ۱۹۹۸- مباني طب سسيل ۱۹۹۷)  جلد نهم؛ مؤسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزاده؛ نشر طبيب؛ چاپ اول تابستان  ۱۳۷۹٫

۸٫ جان كوئيرا  لوئيز كارلوس؛ بافت شناسي پايه؛ ترجمه دكتر شارقي قهرمان- مهران، دكتر رياضي اصفهاني  محمد؛ نشر كتب دانشگاهي تهران؛ چاپ سوم؛ تابستان ۱۳۶۹٫

۹٫ دين ام. آر. اي؛ آناتومي و فيزيولوژي پايه  جلد دوم؛ ترجمه طهماسب‌پور حميد رضا، زعيم كهن – مسيب؛ مركز نشر اشارت؛ چاپ هفتم؛ ۱۳۷۴٫

۱۰٫ گوري  كا-باتاچاريا؛ ريچارد- آ-جان سون؛ مفاهيم و روشهاي آماري؛ ترجمه دكتر ابن شهر آشوب  مرتضي؛  ميكائيلي- فتّاح، جلد دوم؛ نشر كتب دانشگاهي تهران؛ چاپ اول ۱۳۶۶٫

۱۱٫ دكتر سلطان زاده  محمد حسين؛ بيماريهاي تنفسي كودكان؛ مؤسسه نشر جهاد وابسته به جهاد دانشگاهي علوم پزشكي شهيد بهشتي؛ چاپ كامران؛ چاپ اول آذر ماه ۱۳۷۱٫

۱۲٫ دكتر كشاورز  سيد علي؛ اصول تغذيه رابينسون؛ ترجمه خلدي  ناهيد؛ نشر سالمي؛ چاپ اول بهار ۱۳۷۸٫

۱۳٫ دكتر سهرابي  مسعود رضا، دكتر بهرامي  منصور، وثوق  سيمين؛ مروري بر تغذيه باليني؛ ۱۳۷۳٫

۱۴٫ مهندس امين  غلامرضا؛ گياهان داروئي سنّتي ايران  جلد اول؛ نشر معاونت پژوهشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – چاپ فرهنگ؛ خرداد ۱۳۷۰٫

۱۵٫ دكتر محتسبي  محمد،‌ دكتر مجلل ثقفي – شهين؛ دانستني‌هاي پزشكي بانوان؛ چاپ آرين؛ چاپ اول ۱۳۸۲٫

۱۶٫ دكتر قاضي جهاني  بهرام، دكتر بشيريان  منوچهر، دكتر جهانگيري  بيژن؛ فارماكولوژي پزشکي گات  جلد دوم؛ نشر: تهران؛ مركز نشر اشارت؛ چاپ اول ۱۳۷۱٫

۱۷٫ دكتر حاجي آخوندي  عباس، دكتر بليغ – ناصر؛ راهنماي كاربردي گياهان داروئي؛ مركز انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي؛ چاپ اول پاييز ۱۳۸۱٫

۱۸٫ ولاگ  ژان و استودولا – ژيري؛ گياهان داروئي: روشهاي كشت، برداشت و شرح مصوّر رنگي ۲۵۶ گياه؛ ترجمه زمان  ساعد؛ نشر ققنوس؛ چاپ اول ۱۳۷۰؛ چاپ سوم؛ ۱۳۷۶٫

۱۹٫ دكتر خدّام  رامين؛ راهنماي جيبي كاربرد داروهاي ژنريك ايران؛ نشر ديباج؛ چاپ دوم بهار ۱۳۸۰٫

۲۰٫ انجمن ترويج تغذيه با شير مادر؛ فصلنامه شير مادر؛ شماره ۸؛ سال دوم؛ زمستان ۱۳۸۰٫

۲۱٫ تغذيه با شير مادر؛ يافته‌هايي براي سلامت آينده. انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاونت بهداشتي، اداره كل بهداشت خانواده، اداره كودكان؛ يونيسف ۱۹۹۹٫

۲۲٫ سيماي جمعيّت و سلامت در ايران؛ انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاونت سلامت، دفتر سلامت خانواده و جمعيّت؛ چاپ صنوبر؛ مهر ۱۳۷۹٫

۲۳٫ James, EF Reynolds., Parfitt, Kathleen.: “Martindale, the extra pharmacopoeia” Thirty – first edition volume 1. 1228-1230, 1273, 1996.

۲۴٫ Lucinda G. Miller, Wallace J. Murray, PhD.: “Herbal Medicinals A clinician’s Guide” ۲۹۲-۲۹۳, ۱۹۹۸٫

۲۵٫ Thomas W. Hale, RPh PhD., Kenneth F.llett, BpharmphD.: “Drug The rapy and Breastfeeding From theory to clinical practice”. ۱, ۲, ۴, ۸۸ ۲۰۰۲٫

۲۶٫ http:// www. Breast feeding.org/ index.html

۲۷٫ Cast/eman, M.: “The Healing Herbs”. Emmaus, Pa: Rodale press1991.

۲۸٫ Fleiss, P.: “Herbal remedies for the breastfeeding mother. Mothering” summer: 68-71, 1988.

۲۹٫Hoffmann,D.:“Therapeutic Herbalism: A Correspondence course in phytotherapy”. (self-published)

۳۰٫ Jensen, R.: “Fenugreek-over looked but not forgotten”. UCLA lactation Alumni Association Newsletter. 1, 2 – 3, 1992.

۳۱٫ Ody, P.: “The complete Medicinal Herbal”. New york: Dorling kindersley, 1993.

۳۲٫ Rosengarten, F.: “The Book of Spices”. Wynnewood, Pa: Livingston publishing Co., 1969.

۳۳٫ Simon, J, et. al.: “Herbs, An Indexed Bibliography 1971-1980. New-york: Archon Books, 1984.

۳۴٫ Thomson, W.: “Herbs That Heal” New york: Charles Scribner’s sons, 1976.

۳۵٫ Hermann, M.: “Herbs and Medicinal Flowers” New york: Galahad Books, 1973.

۳۶٫ http:// www. Herbs and Breastfeeding. htm

۳۷٫ http: // www. Konzababy. tripoel. com/baby-sling.htm

۳۸٫ http: // www. Keepkids. Healty. com/newborn/new born. html

۳۹٫ http: // www. Lactation services.com

۴۰٫ http: // www. Breastfeeding momease.com/index.htm

۴۱٫ http: // www. Breast feeding. htm

۴۲٫ http: // www. Herbs for increasing milk supply.htm

۴۳٫ Ryon, A.: “resurgence of breastfeeding in the united states”. Pediatrics., 99 (4): E12. Abstract. 1997.

۴۴٫ Scariati, P, Grummer-strawn L, Feins.: “Alongitudinal analysis of infant morbidity and the extent of breastfeeding in the united states.” Pediatrics, 1997, 99 (6): E5. Abstract. 1997.

۴۵٫ Wright A, Bauer M, NaylorA.: “Increasing breastfeeding rates to reduce infant illness at the community level”. Pediatrics., 101 (5): 837-44, 1998.

۴۶٫ Whorwell P, Holdstock G, Whor well G.: “Bottle feeding; early gastroenter-it is, and inflammatory bowel disease”. Brit J Med, Feb: 382, 1979.

۴۷٫ Mayer EJ, Hamman RF, GayEC.: “Reduced risk of IDDM among breast-fed children: The colorado IDDM Registry. Diabetes”., ۳۷: ۱۶۲۵-۳۲, ۱۹۸۸٫

۴۸٫ Koletzo S, Sherman P, Corey M.: “Role of infant feeding practices in development of Crohn’s disease in childhood”. Brit J Med., 298: 1617-8, 1989.

۴۹٫ http: // www. Herbals and Breast feeding. Htm.

۵۰٫Nice, FJ.: “Breastfeeding and over-the-counter medications”, Pharmacy Times, 58: 114-24, 126-7, 1992.

۵۱٫ Tyler, V.: “Herbs  Of  choice: The  Therapeutic use of phytomedicinals”. Binghamton,NY: pharmaceutical  products  press,1994.

۵۲٫ Blumenthal,M.,Gruewald,J.,Hall,T.,Riggins,C.,Rister,R.: “the complete German   Commission  E  Monogra phs: Therapeutic Guide  to  Herbal Medicines”, Austin,Tx:American   Botanical society,1998.

۵۳٫ Kopec,k.: “Herbal  medications  and  breastfeeding”. J,Hum lact., 15 (2):157-61,1999.

۵۴٫Shoup,J.,Garson,Ds.: “Anticoagulant use during lactation.”J,Hum  Lact, 15(3): 255- 7,1999.

۵۵٫ Menella,JA.,Beauchamp,GK.:  “Maternal  diet alters the  sensory quantities  of human  milk  and the  nursling’s  behavior”. Pediatrics.,3(2)

: ۹۳-۱۰۰,۱۹۹۱٫

۵۶٫ Menella,JA.,Beauchamp,Gk: “The effects  of  repeated  exposure to gorlie-flavored milk  on the  nursling’s behavior”. Pedres.,34(6):805-8,1993.

۵۷٫ Miller, LG.: “lterbal  medicinals:selected Clinical Considerations  focusing  on  known  or potential  drug-herb  interactians”. Arch  Intern Med.,158 (20):2200-11,1998.

۵۸٫ Patton,sB.,Love,EJ.: “Drug-induced depression: incidence, avoidance and management”. Drug saf.,10(3):203-19,1994.

۵۹٫ Howard,cr.,Lawrence, CA.: “Drugs and  breastfeeding”. Clin  Perinatal., 26 (2): 447-78, 1999.

۶۰٫ “Review of Natural product, Facts and Comparisons”, ۱۹۹۶٫ Louis, st., Walter Kluwer company.

۶۱٫ Chang, J.: “Medicinal herbs: drugs or dietary supplements? Biochemical Pharmacology”., ۵۹:۲۱۱-۲۱۹, ۲۰۰۰٫

۶۲٫ http:// www. Physicians select. com

۶۳٫ http:// www. Sativan (As paragus racemosus) Information. htm

۶۴٫ http:// www. Parenting web. com / index. htm

۶۵٫ Heil., “S.H., Hungund, B. L., Zheng, Z.H., Jen, K. L. And Subramanian, M. G.: “Ethanol and lactation: Effects of milk lipids and serum constituents Alcohol”., ۱۸: ۴۳-۴۸, ۱۹۹۹٫

۶۶٫ Hunt, P. S., Kraebel, K. S., Rabine, H., Spear, L. P And spear, N. E.: “Enhanced ethanol intake in preweanling rats following exposure to ethanol in a nursing context”, Developmental Psychobiology. 26: 133-153, 1993.

۶۷٫ Lawton, M. E.: “Alcohol in breast milk”, Australian Journal of obstetrics and Gynaecology., 25: 71-73, 1985.

۶۸٫ Little, R. E.: “Maternal use of alcohol and breast-fed infants”, New England Journal of Medicine., 322: 339, 1990.

۶۹٫ Little, R. E., Lambert, M. D., Worthington- Roberts, B.: “Drinking and smoking at 3 months post-partum by lactation history”, Pediatric and Perinatal Epidemiology., 4: 290-302, 1989.

۸۹٫ Bensky. D Gamble A.: “The pharmacology of chinese herbal medicine, materia medica”. Eastland press, seattle. 440-441, 26,1986.

۹۰٫ H. K. Bakhru.: “Herbs that heal”. ۲۰۰۰٫

۹۱٫ http:// www.uk-muscle/co/uk.com

 

فهرست جداول

شماره جدول

 

عنوان  صفحه
جدول ۱-۱-

مقايسه شير انسان، شير گاو و شير خشك

۳۳
جدول ۱-۲- داروهاي بي ضرر در طي شيردهي در دوزهاي معمول ۵۵
جدول ۱-۳- داروهاي احتمالاً بي ضرر در طي شيردهي در دوزهاي معمول ۵۸
جدول ۱-۴- داروهاي بالقوه خطرناك در طي شيردهي ۶۱
جدول ۱-۵- داروهايي كه اصلاً ايمن نيستند (داروهاي خطرناك در طي شيردهي) ۶۴
جدول ۳-۱- فراواني‌هاي مشاهده شده ۱۰۳
جدول ۳-۲- فراواني‌هاي مورد انتظار ۱۰۴

 

نمودار ستوني ۳-۱- فراواني پزشكان متخصص و ماما بر حسب درصد با توجه به نوع داروي تجويز شده ۱۰۳

 

 

فهرست اشكال

شماره شكل

 

                        عنوان صفحه
شكل ۱-۱

ساختمان پستان در زن

۴
شكل ۱-۲ مسيرهاي اصلي تخليه لنفاوي پستان ۴
شكل ۱-۳ نمونه يك سلول آلوئولي غدد پستاني با سلولهاي ميواپي تليال قابل انقباض ۹
شكل ۱-۴ ترشّح اجزاي شير توسط سلول اپي تليوم آلوئولار و عبور داروها به داخل و خارج آن ۵۰
شكل ۲-۱ Foeniculum   vulgare ۸۳
شكل ۲-۲ Carum   carvi ۸۴
شكل ۲-۳ Anethum   graveolens ۸۵
شكل ۲-۴ Trigonella   foenum-graecum ۸۶
شكل ۲-۵ Ocimum   basilicum ۸۷
شكل ۲-۶ Urtica   dioica ۸۸
شكل ۲-۷ Coriandrum   sativum ۸۹
شكل ۲-۸ Daucus  carota ۹۰
شكل ۲-۹ Linum   usitatissimum ۹۱
شكل ۲-۱۰ Cnicus   benedictus ۹۲

 

 

«چكيده»

در چند دهه اخير اطلاعات علمي گسترده‌اي در مورد تغذيه با شير مادر منتشر شده است. تأثير اعجاب انگيز تغذيه با شير مادر بر سلامت مادر و كودك، رشد و بقاي كودك، كاهش مرگ و مير، ارضاي نيازهاي عاطفي كودك، احساس امنيت او و نيز صرفه جويي اقتصادي در بعد خانواده و در بعد كشوري، سازمانهاي بين‌المللي را بر آن داشته كه با مشورت و جلسه‌هاي متعدد و از راههاي گوناگون، براي ترويج تغذيه با شير مادر تلاش كنند. (۱۱)

سازمان جهاني بهداشت و يونيسف، تغذيه انحصاري شيرخواران با شير مادر را براي مدت ۶ ماه توصيه مي‌كنند. به اين معني كه در ۶ ماه اول زندگي، نوزادان فقط از شير مادر تغذيه شوند و حتي آب و يا مايع ديگري به آنها داده نشود. (۲۱) اما در سراسر جهان تعداد معدودي از نوزادان براي بيش از چند هفته اول به طور انحصاري با شير مادر تغذيه مي‌شوند. (۸۸)

در اين پايان نامه، به منظور بررسي عملكرد پزشكان متخصص و ماما در مواجهه با كاهش شير مادران تحقيق صورت گرفته است. در بررسي آماري با  ۲۰۰ پزشك متخصص و ماما در چهار بخش تهران و شهرستان كرج مصاحبه انجام شده است به منظور اينكه مشخص گردد که در جهت افزايش شير مادران، كداميك از دو داروي شيرافزا (گياهي) و يا متوكلوپراميد (شيميايي) را تجويز مي‌كنند و علت چيست؟

بررسي نتايج حاصل از تحقيق نشان داده كه کلیّه پزشكان، در درجه اول به موارد طبيعي از جمله تغذيه كامل و كافي مادر شيرده، آرامش روحي و حمايت عاطفي او از طرف خانواده و شيردهي مكرّر نوزاد اشاره نموده اند. ۶۶ درصد پزشكان، قطره گياهي شير افزا را توصيه كرده اند، ۵/۱۶ درصد نيز قرص (يا قطره) متوكلوپراميد را تجويز كرده و ۵/۱۵ درصد فقط به رعايت موارد طبيعي مذكور اشاره داشته اند و هيچ دارويي توصيه نكرده اند.

اين نتايج در كل بيانگر اين است كه اكثر پزشكان ترجيح مي‌دهند تا حدّ ممكن داروي شيميايي تجويز نكنند. به جهت بررسي ارتباط ديدگاه پزشكان در زمينه تجويز با تخصص آنها، از روش آماري مجذور خي استفاده شد. نتايج نشان داد كه ديدگاه پزشكان در رابطه با تجويز دارو ارتباطي با نوع تخصّص آنها ندارد و صرفنظر از اينكه متخصص اطفال يا متخصص زنان  زايمان و يا ماما باشند، از تجويز داروي شيميايي تا آنجا كه مقدور است، خودداري مي‌نمايند و جامعه متخصص كشور ما (صرفنظر از نوع تخصص) در جهت كمك به افزايش شير مادر، همچنان گرايش بيشتري به فرآورده‌هاي گياهي دارند.

 

«مقدمه»

كليه سازمانهاي مهم ملي و بين‌المللي بهداشت و گروههايي كه با تغذيه مادر و كودك سر و كار دارند، تغذيه با شير مادر را براي نوزاداني كه به موقع متولد شده اند[۱]، ‌توصيه مي‌كنند. دليل اين امر آن است كه شير مادر بهترين انتخاب براي شيردهي نوزاد است و حاوي حدود ۲۰۰ ماده مي‌باشد كه توسط غدد شيري در پاسخ به تقاضاي نوزاد و مكيدن او توليد مي‌شود. (۱۳)

در مهر ماه سال ۱۳۶۹ در محل سازمان ملل متحد، ترويج تغذيه با شير مادر به عنوان يكي از اهداف مهم به تصويب رسيد. سپس در مرداد ماه سال ۱۳۷۰ در ايتاليا برنامه‌اي تدوين گرديد مبني بر اينكه مادران شيرده بايد بتوانند تا ۶ ماهگي نوزاد را فقط با شير خود و بعد به همراه تغذيه كمكي تا ۲ سالگي شير دهند. (۱۱) در اين رابطه، توصيه آكادمي كودكان امريكا اين است كه نوزادان بايد به مدت ۴ تا ۶ ماه فقط از شير مادر تغذيه شوند. (۱۳)

مطالعات پزشكي فراوان بر روي شير مادر، نشان داده است كه در طي زمان شيردهي، تركيب شير لحظه به لحظه تغيير مي‌كند. اين تغيير متناسب با نياز نوزاد و به منظور تغذيه ايده‌آل او در جهت رشد و تكامل است و هرگز دو مادر، شير با كيفيت يكسان توليد نمي‌كنند. (۱۳)

با گذشت زمان و صنعتي شدن جوامع، تعداد قابل توجّهي از مادران، تمايلی به شيردهي ندارند، يا به دلايل مختلف از جمله اشتغال و تحصيل و در نتيجه عدم حضور در منزل به منظور شيردهي و از طرفي به دليل مشكلات روحي و جسمي، فرزندان از نعمت شير مادر محروم مي‌شوند. (۲۱)

آخرين آمار منتشر شده از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از كل كشور (مهر ماه سال ۱۳۷۹)، نشان مي‌دهد كه تغذيه انحصاري با شير مادر تا ۶ ماهگي در كل كشور ۱/۴۴ درصد بوده است. همچنين اين رقم در استان تهران (جدا از شهر تهران) ۸/۳۸ درصد مي‌باشد. در شهر تهران نيز اين بررسي، عدد ۱/۳۸ درصد را نشان مي‌دهد كه متأسّفانه نتايج مذكور چه در كل كشور و چه در استان تهران و شهر تهران، رضايت بخش نيست و هنوز آگاهي مادران از ضرورت تغذيه انحصاري با شير مادر كافي نيست. (۲۲)

حل اين مشكل نيازمند افزايش آگاهي عمومي خانواده‌ها و نيز بالا بردن دانش تخصصي پزشكان، داروسازان به عنوان مشاور پزشك و راهنماي بيمار،‌ كارشناسان تغذيه و بالاخره ماماها و فراهم آوردن شرايطي براي مادران است كه شير كافي براي شيردهي داشته باشند و بتوانند تغذيه انحصاري كودك را ادامه دهند. به همين منظور تحقيقي صورت گرفت و ۲۰۰ پزشك (۷۶ نفر متخصص اطفال  ۹۲۲ نفر متخصص زنان – زايمان و ۳۲ نفر ماما) در سطح شهر تهران (شمال  جنوب  شرق و غرب) و كرج بزرگ ملاقات گرديدند، به منظور تعيين اينكه ۱۱- در مواجهه با مادران شيرده با شير كم چه پيشنهاد مي‌كنند؟ ۲- كداميك از دو داروي شيرافزا (گياهي) و متوكلوپراميد (شيميايي) را جهت افزايش شير مادران تجويز مي‌كنند؟

البته تحقيقاتي در بعضي شهرهاي ايران صورت گرفته است از جمله:

 


[۱]– Full term


راستی سایت را در کانال تلگرام دانلود نایاب با کلیک بر اینجا دنبال کنید ♥
برچسب‌ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ads
جعبه ی دانلود
Download box
گزارش خرابی لینک گزارش نسخه جدید
درباره ی نویسنده
About author
admin

admin 20243 نوشته در دانلود نایاب دارد.

مشاهده تمام پست های

نظرات
Comments

دیدگاه شما

ارسال نظر
( الزامي )
(الزامي)
تبلیغات
کانال تلگرام